Olet täällä

Avoin ammattikorkeakoulu

Banneri

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella Savonian opetussuunnitelmien mukaisia opintoja. Opinnot vastaavat tavoitteiltaan ja vaatimuksiltaan tutkintoon johtavaa koulutusta. Tarjolla on opintoja niin ammattikorkeakoulututkinnoista kuin ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoistakin.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa tapahtuu pääasiassa tutkinto-opiskelijaryhmien mukana. Tarjolla on myös erillisiä opintokokonaisuuksia vain avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Opetusta järjestetään päivä-, monimuoto- ja verkko-opetuksena.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa on tarjolla myös kokonaan verkossa toteutettua opetusta. Verkko-opetuksessa käytetään pääasiassa Moodle-oppimisympäristöä.

Koulutustarjonta on nähtävissä koulutuskalenterissa.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella

  • yksittäisiä opintojaksoja
  • useamman opintojakson muodostamia opintokokonaisuuksia
  • polkuopintoja (tavoitteena tutkinto)
  • täydentää aikaisemmin kesken jääneitä tutkinto-opintoja ennen opiskeluoikeuden palauttamisen hakemista

Yksittäiset opintojaksot

Voit ilmoittautua opintojaksoille täydentämään ammatillista osaamistasi tai tulla tutustumaan ammattikorkeakoulun opintoihin. Koulutuskalenterissa on näkyvissä osa tarjonnasta, mutta opetussuunnitelmia tutkimalla voit etsiä itsellesi sopivia opintojaksoja, kts. ohjeita avoimen opiskelijalle.

Opintokokonaisuudet

Opintokokonaisuuksiini on koottu opintojaksoja, jotka täydentävät toisiaan ja muodostavat kokonaisuuden. Opintokokonaisuuksien avulla voit esimerkiksi päivittää osaamistasi tai täydentää ammattitaitoasi.

Polkuopinnot

Polkuopinnot  tarjoavat väylän tavoitella ammattikorkeakoulututkintoa. Polkuopiskelijana opiskelet 1. vuoden opinnot tutkinto-opiskelijaryhmän mukana ns. lisäpaikoilla, joten opiskelupaikkoja on rajallisesti.

Polkuopiskelupaikkoja on tarjolla lähes kaikkiin tutkinto-ohjelmiin ja tarjonta vaihtelee vuosittain, vrt. yhteishakukohteina olevat tutkinto-ohjelmat.

Ilmoittautuminen syksyllä 2019 alkaviin polkuopintoihin alkaa 1.8.2019 klo 9.00  ja päättyy 11.8.2019 klo 23.59. Tarjonta julkistetaan koulutuskalenterissa kesäkuun alussa.

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot hyväksiluetaan tutkintoon. Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea heti, kun olet suorittanut Savonian avoimessa AMK:ssa riittävän määrän tutkintoon kuuluvia opintoja, ammattikorkeakoulututkinnoissa 60 op ja ylemmissä 30 op (90 op:n tutkinnot) tai 10 op (60 op:n tutkinnot), ks. lisätietoja Avoimen AMK:n väylä.

Eri koulutusalojen eri laajuiset opinnot

Jos haluat päivittää tutkintosi tai jatkaa keskeytyneitä tutkinto-opintojasi, tutustu uusimpiin opetussuunnitelmiin ja opiskelumahdollisuuksiin. Koulutuskalenterissa on tarjolla alojen eri laajuisia opintoja, joiden kautta voit ilmoittautua. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä tarkemmin tilanteestasi ja tavoitteistasi. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma laaditaan tarvittaessa opintojen ohjaajan kanssa.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube