Olet täällä

Yliopisto ja ammattikorkeakoulut kehittävät yritysyhteistyötään

Yliopisto ja ammattikorkeakoulut ovat käynnistäneet Yritysyhteistyön kehittäminen kasvualoilla (YRIKE) -hankkeen. Se tähtää uusien yhteistyö- ja toimintamallien kehittämiseen yritysten ja korkeakoulujen välisessä yhteistyössä.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on luoda alueen yritysten ja korkeakoulujen tiiviimmälle yhteistyölle kumppanuusmalli, joka kattaa koulutuksen, tutkimuksen ja työelämäyhteistyön eri osa-alueet. Hankkeessa testataan kumppanuusmallin eri muotoja, mikä mahdollistaa jatkossa kiinteämmän yhteistyön sopimisesta yritysten tarpeiden mukaisesti.

Hankkeessa tehdään tutuksi koulutetun työvoiman saatavuutta, rekrytointimahdollisuuksia yrityksille ja vastaavasti urapolkuja opiskelijoille sekä laajemmin korkeakoulujen palvelutarjontaa, esimerkiksi miten korkeakoulujen osaamista ja tutkimusinfraa voidaan hyödyntää yritysten liiketoiminnassa ja tuotekehityksessä.

Hyödyt korkeakouluille ja alueen toimijoille

Korkeakouluille yhteistyön kehittäminen tarjoaa yrityskontakteja, opinnäyteaihioita ja opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksia yrityksissä sekä uusia avauksia tutkimusyhteistyön edistämiseen. Hankkeessa myös etsitään ja kehitetään uusia opetuksen toteutustapoja yhdessä yritysten kanssa.

Osaltaan hanke tukee Joensuun ja Kuopion alueella toimivien innovaatioekosysteemien kehittymistä ja edistää uusien käytäntöjen toteutumista muun muassa tutkijoiden, opiskelijoiden, yritysten ja muiden organisaatioiden välillä. Hanke kytkeytyy yliopiston strategisiin innovaatioekosysteemeihin, kuten Green Hub ja Kuopio Health, sekä alueellisiin muihin kehityshankkeisiin, joita ovat Savilahden yrittäjyys- ja innovaatioympäristön Business Center ja Digi Center -hankkeet.

Hankkeen toteuttamisesta vastaa Itä-Suomen yliopisto ja sen johtajana toimii Arto Koistinen SIB Labs -yksiköstä. Hankkeessa toimivien asiakkuuspäällikköjen Arttu Taposen ja Harri Niskan tehtävänä on tutkijoiden ja yritysten verkottaminen, toimivien käytänteiden kartoittaminen, toiminnan koordinointi sekä tapaamisten ja koulutusten järjestäminen.

Hankkeelle on myönnetty ESR-rahoitus ajalle 1.10.2018-31.5.2021.
 
Lisätietoja:
 
Savonia-ammattikorkeakoulu
Tutkimus- ja kehityspäällikkö Antti Iire, antti.iire(at)savonia.fi
Yliopettaja Pasi Pajula, pasi.pajula(at)savonia.fi
 
Karelia-ammattikorkeakoulu
Kehittämispäällikkö Asko Puhakka, asko.puhakka(at)karelia.fi
TKI-asiantuntija Marika Turkia, marika.turkia(at)karelia.fi
 
Itä-Suomen yliopisto
Hankkeen johtaja Arto Koistinen, arto.koistinen(at)uef.fi, p. 044 716 3260
Kehitysjohtaja Soili Makkonen, soili.makkonen(at)uef.fi, p. 050 374 8294
Asiakkuuspäällikkö Arttu Taponen (Joensuu), arttu.taponen(at)uef.fi, p. 050 439 0172
Asiakkuuspäällikkö Harri Niska (Kuopio), harri.niska(at)uef.fi, p. 044 265 1291

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube