Olet täällä

Vieraskielisiin amk-tutkintoihin hakijoita 33 eri maasta

Haku Savonia-ammattikorkeakoulun vieraskielisiin amk-koulutuksiin päättyi 25.1.2017. Yhteensä 35 aloituspaikkaa tavoitteli yli 80 hakijaa. Liiketalouden International Business (Bachelor of Business Administration) koulutukseen hakijoita oli 39. Tekniikan alan Mechanical Engineering (Bachelor of Engineering) koulutukseen oli yhteensä 43 hakijaa. Molemmat koulutukset toteutetaan Kuopiossa. Koulutukset käynnistyvät syksyllä 2017.

Hakijoita Savonian vieraskielisiin amk-koulutuksiin oli 33 eri maasta. Eniten hakijoita oli Venäjältä, Vietnamista ja Marokosta. Myös Euroopan maista (mm. Espanja, Italia ja Sveitsi) oli useita hakijoita. Viime vuoden haussa hakijoita oli 31 eri maasta, joten kiinnostus pohjoissavolaista amk-koulutusta kohtaan on laajentunut. Viime vuoden hakuun verrattuna tekniikan koulutukseen oli tänä vuonna hakijoita vähemmän, liiketalouden koulutuksen hakijamäärä sen sijaan hieman kasvoi.

Lukuvuosimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolisille hakijoille

Suomalaisissa korkeakouluissa tulee voimaan ensimmäistä kertaa lukuvuosimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Aiempina vuosina koulutus on ollut maksutonta myös heille. Savoniassa nyt haussa olleiden Bachelor-koulutusten osalta lukuvuosimaksu on 5000 euroa. Samalla kun lukuvuosimaksut otettiin käyttöön, kehittivät korkeakoulut erilaisia stipendijärjestelmiä tukemaan opiskelijoiden hakeutumista ja opintojen etenemistä. Savoniassa stipendin suuruus on 50-70% lukuvuosimaksusta, ja stipendin saamisen edellytyksenä on opintojen eteneminen opintosuunnitelman mukaisesti.

Nyt päättynyt haku oli suunnattu ulkomaalaisella tutkinnolla hakeville. Suomalaisen tutkinnon suorittaneet voivat hakea yhteishaussa ajalla 15.3.-5.4.2017. Savonian kolmas englanninkielinen koulutus, Master's Degree Programme in Digital Health, tulee hakuun kevään yhteishaussa.

Lisätietoja:
Anne Koskela
Opintoasiainpäällikkö
Anne.koskela@savonia.fi
044 785 5050

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube