Olet täällä

Varkauden energiatekniikan kehittämiselle vauhtia

Savonia-ammattikorkeakoulu on 29.11. ja 2.12.2013 allekirjoitetuilla sopimuksilla sopinut uusista kehittämistoimenpiteistä Varkauden alueella tapahtuvaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä koulutukseen liittyen. Sopimukset on solmittu Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT), Varkauden kaupungin sekä Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:n kanssa.

Innovaatioalustan kehittämistä yhdessä kaupungin ja LUT:n kanssa

Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Savonian sekä Varkauden kaupungin kesken 29.11. solmitussa sopimuksessa on sovittu osapuolten yhteistyön tiivistämisestä Varkaudessa. Sopimuksen allekirjoittivat Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän johtaja, rehtori Mervi Vidgrén, Lappeen-rannan teknillisen yliopiston rehtori Ilkka Pöyhönen sekä Varkauden kaupunginjohtaja Hannu Tsupari.

Yhteistyöllä tähdätään alueen energiatekniikan kärkialojen vahvistamiseen, joka mahdollistaa kansainvälisestikin merkittävän, elinkeinoelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuottamisen. Yhteistyö on jatkoa vuonna 2012 alkaneelle innovaatioalustan kehittämiselle.
Käytännön tasolla yhteistyö tarkoittaa mm. Savonian energiatekniikan lehtoraatin sekä LUT:n tutkimusjohtajamallin tukemista Varkauden kaupungin toi-mesta. Suunnitelmissa on, että vuoden 2014 alusta lähtien LUT:n henkilöstöä työskentelee Varkauden kampukselle.  

Energiatekniikan tutkimushallin rakennuttamisesta sopimus

Savonia on solminut yhteistyösopimuksen myös Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:n kanssa. Maanantaina 2.12. solmitussa sopimuksessa sovitaan energiatekniikan tutkimushallin rakennuttamisesta Varkauteen. Sopimuksen mukaisesti Varkauden Teollisuuskylä Oy tulee toimimaan rakennuttajakonsulttina, ja vastaa tutkimushallin rakennuttamisesta ja valmistumisesta. Hallin on määrä valmistua syyskuun 2014 loppuun mennessä.

Tutkimushalli on osa Varkauden tekniikan koulutuksen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) innovaatioympäristöä, ja sen on tarkoitus tarjota yrityksille energiatutkimuskeskuspalveluja. Palveluihin liittyy valmiudet tutkia, kehittää ja testata kierrätyspolttoaineiden, hakkeen, turpeen sekä pyrolyysiöljyn palamiseen, materiaalien korroosiokäyttäytymiseen sekä muodostuviin päästöihin ja niiden hallintaan liittyviä kohteita.

Ympäristöä käytetään TKI-toiminnan opetuksessa, sekä yrityksille suunnatuissa räätälöidyissä koulutuksissa. Tutkimuskeskus tarjoaa oppimisympäristöt sekä käytännön harjoitteluun että laboratoriotöihin. Sopimuksen allekirjoittivat Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän johtaja, rehtori Mervi Vidgrén sekä Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Karvinen.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube