Olet täällä

Väitös eläinbiologian alalta: Varastelevat Mansikit voivat heikentää syömisajan mittaustarkkuutta

Eläinten käyttäytymistutkimus paljasti mittaamisen virhelähteitä

Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava nurmekselaislähtöisen FM, farmaseutti Salla Ruuskan eläinbiologian väitöstutkimus osoittaa, että eläinten käyttäytymisen mittausprosesseissa on useita kohtia, joissa mittaustarkkuus voi heikentyä.  Tutkimuksessa havaittiin, että lypsylehmät pystyivät huijaamaan rehun kulutusta ja syömiskäyttäytymistä mittaavaa laitteistoa.

- Rehun varastaminen naapurilehmän automaatista saattaa haitata esimerkiksi ruokintakokeiden tekemistä, mutta onneksi varastamista voidaan ehkäistä esteillä. Lisäksi tutkimuksessa saatiin uutta tietoa perinteisistä, otantaan perustuvista käyttäytymisen mittausmenetelmistä. Niiden aloitusajankohta on satunnaistettava huolellisesti ja otantavälin pituus valittava oikein, jos tarkkuutta halutaan parantaa, Ruuska kertoo.

Mittausten haastekohtien huomioiminen auttaa tekemään parempia havaintoja eläinten käyttäytymisestä niin tilatasolla kuin tutkimuksessakin. Tutkimuksessa selvisi, että lehmien syömisen ja märehtimisen automaattinen mittaaminen oli helpompaa kuin juomisen.

- Eläinten käyttäytymistä mitataan enenevissä määrin automaattisilla mittareilla, joiden avulla voidaan esimerkiksi seurata, miten kauan Mansikki märehtii päivittäin. Monilla maitotiloilla ne ovat jo käytössä. Niitä käytetään apuvälineenä niin tuotannon ohjauksessa kuin eläinten hyvinvoinnin ja terveyden seurannassakin.

Väitöskirjatyö hyödyttää tutkimusta, jossa käyttäytymisen mittausmenetelmiä ja laitteita hyödynnetään jatkuvasti, sillä käyttäytymismittausten tekeminen perinteisillä menetelmillä on erittäin työlästä.

- Automatiikka on hyödyllistä, kun muistetaan huomioida potentiaaliset kohdat, jossa mittaustarkkuus voi heikentyä, Ruuska toteaa.

Ruuska toimii päätoimisena tuntiopettajana Savonia-ammattikorkeakoulussa. Lisäksi hän työskentelee Luonnonvarakeskuksen, Savonian, ProAgria Pohjois-Savon ja muiden alan asiantuntijoiden yhteisessä EuroMaito-hankkeessa, jossa kehitetään kotimaisen maidontuotannon kilpailukykyä ja kannattavuutta selvittämällä hyviä toimintatapoja niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

FM, farmaseutti Salla Ruuskan eläinbiologian alaan kuuluva väitöskirja Measuring feeding, ruminating and drinking behaviour of dairy cattle: from the pitfalls of measurement to improved accuracy
(Lypsylehmien syömis-, märehtimis- ja juomiskäyttäytymisen mittaaminen: mittausten sudenkuopista parantuneeseen tarkkuuteen) tarkastetaan 3.11.2017 klo 12 Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti Laura Hänninen Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Maija-Riitta Hirvonen Itä-Suomen yliopistosta.

Lisätiedot:
Väittelijä: FM, farmaseutti Salla Ruuska, puh. 050 3320601, salla.ruuska@uef.fi  
Väitösaika ja -paikka: 3.11.2017 klo 12:00, MS301 Medistudia, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube