Olet täällä

Uusia savonialaisia aloittanut eri tehtävissä

Elokuussa Savoniassa aloittaa useita uusia henkilöitä opetus- ja muissa tehtävissä.

Päällikkötehtävät

Talouspäällikön tehtävässä 1.8.2016 on aloittanut KM Seppo Lyyra.

Kone-, energia-, sähkö- ja tietotekniikan alan koulutusvastuupäällikön tehtävään nimitettiin sisäisin järjestelyin DI Kari Lehtomäki ajalle 1.8.2016 – 31.7.2017. Em. nimityksen johdosta avoimeksi tullut rakennus- ja ympäristöalan alan koulutusvastuupäällikön tehtävä hoidetaan määräaikaisin sisäisin työjärjestelyin ja tehtävään nimitettiin DI Harry Dunkel ajalle 1.8.2016–31.7.2017.

Opetushenkilöstö

Liiketalous

    KTM Ari Pitkänen, liiketoimintaosaamisen lehtori
    FM, YAMK Päivi Vestala, palveluliiketoiminnan lehtori (liiketalous ja tekniikka)
    TtM Teija Niskanen, määräaikainen liiketoimintaosaamisen tuntiopettaja

Luonnonvara-ala

    FM Kirsi Mäkiniemi, kasvinviljelyn lehtori
    FM Salla Ruuska, määräaikainen kotieläintuotannon tuntiopettaja

Musiikki ja tanssi

    MuT Reima Raijas, lehtorin sijainen, korrepetiittori
    MuT Mika Kallio, musiikin tuntiopettaja

Sosiaali- ja terveysala

    TtM Maria Kälkäjä, määräaikainen hoitotyön tuntiopettaja
    TtM Mirja Saukkonen, määräaikainen bioanalytiikan tuntiopettaja
    YTM Henna Joutselainen, määräaikainen sosiaalialan tuntiopettaja
    YTL Pirjo Turunen, määräaikainen sosiaalialan tuntiopettaja
    YTM Johanna Ihalainen, määräaikainen sosiaalialan tuntiopettaja

Tekniikka

    DI Pasi Lepistö, automaatiotekniikan lehtori
    DI Kai Auvinen, geotekniikan määräaikainen, osa-aikainen tuntiopettaja

Muu henkilöstö

Terveysala

    Fysioterapeutti (AMK) Hanna-Mari Nevala, määräaikainen suunnittelija (VireTorin koordinaattori)

Viestintäpalvelut

    KTM Sonja Kärkkäinen, määräaikainen verkkoviestinnän suunnittelija

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube