Olet täällä

Uusia koulutusmuotoja - erikoistumiskoulutukset

Tiedote

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Erikoistumiskoulutukset ovat työelämässä toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia.
Opintojen laajuus on 30 opintopistettä, ja opinnot suoritetaan työn ohessa. Savonia-ammattikorkeakoulu on aktiivisesti kehittämässä erikoistumiskoulutuksia sote-alalle  yhteistyössä ammattikorkeakouluverkoston kanssa. Syyskuussa alkaa kolme uutta erikoiskoulutusta. Alla on lyhyesti mitä ne pitävät sisällään.

Syksyllä 2017 alkavat

11.9. Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä –erikoistumiskoulutus.
Koulutuksen tavoitteena on pureutua sote-uudistuksen keskeisiin teemoihin, kuten esimerkiksi kykyyn ennakoida tulevaisuutta, muuttuvaan lainsäädäntöön, palveluiden käyttäjälähtöisyyteen ja sähköisiin palveluihin. Koulutus toteutuu yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun, Laurea-ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa.

12.9. Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju –erikoistumiskoulutus.
Koulutuksen tavoitteena on kehittää ammattilaisten osaamista syöpäpotilaan hoidon kokonaisvaltaisessa hoidossa huomioiden syövän varhainen tunnistaminen, syövän eri hoitomuodot, potilaan ja läheisten tukeminen syöpähoitojen aikana sekä silloin kun hoito ei enää ole parantavaa. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun, Kajaanin ammattikorkeakoulun, Laurea-ammattikorkeakoulun, Satakunnan ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.  

20.9. Haavahoidon asiantuntija –erikoistumiskoulutus
Koulutuksessa syvennytään erilaisten haavojen kustannustehokkaaseen hoitoon, haavan omahoidon ohjaamiseen ja kroonisen haavan vaikutuksiin potilaan elämänlaatuun. Koulutus toteutuu yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa.  

Lisätietoja
Salla Seppänen
koulutusvastuujohtaja, Savonia-ammattikorkeakoulu
Puh. 044 785 6416

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube