Olet täällä

Uusia AMK- ja YAMK-koulutuksia tulossa yhteishakuun

Savonia-ammattikorkeakoulu käynnistää uusia tutkintoon johtavia AMK- ja YAMK-koulutuksia syksyllä 2017. Haussa nämä koulutukset ovat ensimmäistä kertaa kevään 2017 yhteishaussa. Koulutusten tarkemmat kuvaukset julkaistaan Savonian verkkosivustolla lokakuun aikana.

Sosionomi (YAMK)

Uusi koulutus vastaa asiakaslähtöisten palvelujen ja palvelurakenteiden kehittämistarpeisiin yhteiskunnassa. Tavoitteena on luoda opiskelijalle uudenlaisia vahvuuksia ja valmiuksia asiakastyön kehittämiseen. Tutkinto-ohjelma tuottaa osaamista palvelujärjestelmien laadun ja tehokkuuden kehittämisessä, moniammatillisen yhteistyön koordinoinnissa sekä uudenlaisten varhaisen tuen työtapojen ja käytäntöjen kehittämisessä

Koulutus sisältää sosiaalialan tutkinto-ohjelman syventäviä ammattiopintoja, yhteisiä ja vapaasti valittavia opintoja yhteensä sekä työelämää kehittävän opinnäytetyön. Syventävien ammattiopintojen aiheet liittyvät mm. vaativaan asiakastyöhön, reflektiiviseen ja osallistavaan työotteeseen ja asiakastyön digitaalisiin mahdollisuuksiin. Työelämäläheinen opiskelu mahdollistaa uusien sosiaalipalvelutuotteiden, työmenetelmien ja innovaatioiden kehittämisen.

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää 1,5-2 vuotta. Hakijoilta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa (Sosionomi AMK) sekä kolmen vuoden työkokemusta alalta. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, jotka on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat sijoittua vaativiin sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen asiantuntijatehtäviin, esimiestehtäviin, kehittämis-, koulutus- ja johtotehtäviin sekä eri hallintokuntien välisten verkostomaisten ja moniammatillisten toimintamallien kehittämistehtäviin projektipäällikköinä, erityisasiantuntijoina sekä esimiehinä organisaatioiden eri tasoilla.

Lisätietoja:

Anne Waldèn
anne.walden@savonia.fi
044 785 6614

Kerttu Rönkkö
kerttu.ronkko@savonia.fi
044 785 6603

 

Musiikkipedagogi YAMK
Tanssinopettaja YAMK

Taidepedagogiikan ylempi amk-tutkinto antaa opiskelijalle valmiudet toimia monialaisissa yhteisöissä laaja-alaisena pedagogina.  Tutkinto tarjoaa hyvän pohjan toimia johtamis- ja kehittämistehtävissä, sekä laajan osaamisen kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä toimimiseksi. Valmistuneella taidepedagogilla on menetelmät ja ammattitaito sekä oman työn että alaa koskevan laajemman toiminnan kehittämiseen.

Taidepedagogiikka YAMK -tutkinnon suorittaneet osaavat toimia erilaisissa konteksteissa, johtaa, valmentaa ja innostaa erilaisia yhteisöjä ja yhteisöllisiä prosesseja. He osaavat käyttää, soveltaa ja luoda menetelmiä, jotka edistävät yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia.

Tavoitteena on antaa valmiuksia tutkivaan ja kehittävään työotteeseen työelämän muutoksen hallinnassa. Valmistuttuaan opiskelijalla on taito verkostoitua ja soveltaa osaamistaan kansainvälisissä ympäristöissä ja monikulttuurisessa toiminnassa. Koulutus vahvistaa oman elinikäisen oppimisen ja ammattitaidon ylläpitämistä sekä monipuolisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Lisätietoja:

Sari Mokkila-Karttunen
sari.mokkila-karttunen@savonia.fi
044 785 7415

 

Master in Digital Health

Around the globe digitalisation is challenging social and health care services and education. Finland has been for a while a leading country in utilising health care technology. Savonia is offering an international master level programme called Digital Health master’s programme. Savonia’s newest programme will be launched in Autumn 2017, Master in Digital Health.

The programme focuses e.g. patient-centeredness and service design.  Digitalisation requires new practical skills: use the web, social media, and mobile devices to communicate with and connect to patients and peers. Furthermore the ethical issues and managing data security are of great importance.

Work is more in interdisciplinary teams and even international networking becomes daily routine. There is a need to learn modern leadership and management skills in digitalized social and health care. Savonia has offered for years the master programme in development and management of social and health services.The Digital Health Master programme is 90 ECTS (around two years, studies are online). The student needs to have at least bachelor level education and three years working experience before entering studies.

More information:

Pirkko Kouri
pirkko.kouri@savonia.fi
+358 44 785 6404

 

Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta

Savonian Wellness-liiketoiminnan uusi tutkinto-ohjelma on ainutlaatuinen tradenomikoulutus koko Suomessa. Opiskelussa yhdistyvät aito yhteistyö alan yritysten kanssa sekä kansainvälisyys.

Hyvinvointiin liittyvä yritys- ja liiketoiminta on nopeasti kasvava trendi. Sen liiketoimintaosaajista on kysyntää, ja nyt sinulla on mahdollisuus kouluttautua alan osaajaksi. Työskentelymahdollisuuksia löytyy mm. matkailu- ja kylpyläkeskuksista, kuntosaleilta, palvelu- ja hoivakodeista, lääkärikeskuksista sekä sairaaloista tai hyvinvointiteknologian parista. Kokonaisuudessaan Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus lisää ja monipuolistaa yksityistä tarjontaa, ja luo uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Wellness-liiketoiminnan tradenomit erottuvat erityisosaamisellaan muista kaupallisen koulutuksen saaneista. Opiskelija saa vahvan liiketoimintaosaamisen lisäksi monipuolisen hyvinvointiin liittyvän tietämyksen ja alan yritystoiminnan kehittämisosaamisen. Wellness-liiketoiminnassa painottuvat tuotteistaminen, kustannustietoisuus ja kannattavuus, asiakkuudet, markkinointi, myynti, liiketoiminnan kehittäminen, yrittäjyys ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen. Koulutuksessa opiskelija saa osaamista kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, terveyden edistämiseen ja kulttuurikokemuksiin. Nämä ovat kokonaisuuksia jotka kiinnostavat ihmisiä yhä enemmän niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin, ja joiden parissa on huomattavia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lisätietoja:

Jari Linden
jari.linden@savonia.fi
044 785 6927

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube