Olet täällä

Uusi ylempi korkeakoulututkinto Suomessa: InnoTech-liiketoiminta

Savonia-ammattikorkeakoulussa alkaa uusi maisteritasoinen koulutus, InnoTech-liiketoiminta. Koulutus vastaa kiihtyvään asiakasodotusten ja –tarpeiden muutokseen, jossa korostuvat yritysten innovaatio-osaaminen ja ketteryys. Uuden luomisessa menestymiseen tarvitaan palvelu-, liiketoiminta- ja teknologiosaamista.

Näiden taitojen lisäksi yhteiskunta tarvitsee ympäristön hyvinvointiosaamista ja kansainvälistymistaitoja. Toimimalla monialaisissa tiimeissä opiskelijat hiovat tulevaisuuden työelämässä entisestääkin korostuvia tiimi- ja vuorovaikutustaitoja.

Liiketalouden ja tekniikan yhteisessä InnoTech-liiketoiminnan ylemmässä ammattikorkeakoulututkinto-ohjelmassa (YAMK) syvennytään konkreettisten liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen. Tavoitteena on luoda tiiminä kaupallistettava tuote tai palvelu.

InnoTech-liiketoiminta YAMK –koulutuksen suunnittelu ja lähtökohdat pohjautuvat työelämän osaamis- ja kehittämisvaatimuksiin. Innovaatioprosessiopinnoissa hyödynnetään opiskelijan omia kokemuksia ja osaamista työelämästä. Tämä osaaminen jaetaan monialaisissa tiimeissä samalla myös itse oppien.

Opiskelija voi kytkeä muiden opintojaksojen oppimistehtäviä ja opinnäytetyön työelämään, joko omaan työpaikkaan tai muuhun valittuun organisaatioon.

Koulutus on syksyn yhteishaussa 4.-18.9.2019 ja alkaa tammikuussa 2020. InnoTech-liiketoiminta YAMK–koulutus on suunnattu tradenomeille ja insinööreille tai henkilölle, jolla on muu soveltava koulutus. Lisäksi hakijalta edellytetään kolmen vuoden työkokemusta.

Lisätietoja insinööritoteutuksesta:
Veli-Matti Tolppi
yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu
044 785 6250

Lisätietoja tradenomitoteutuksesta:
Markku Haapakoski
yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu
044 785 6065

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube