Olet täällä

Uusi yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus alkaa Savonia-ammattikorkeakoulussa

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi yhdeksästä ammattikorkeakoulusta, jotka ovat mukana uuden yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen pilotoinnissa. Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on lisätä valmiuksia käyttää musiikkia välineenä hyvinvoinnin edistämiseksi moniammatillisesti. Hakuaika on 25.9.-8.10.2017 ja koulutus käynnistyy tammikuussa 2018.

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi koulutusmuoto korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville henkilöille. Koulutuksen tarkoituksena on tukea ammatillista kehittymistä ja syventää työ- ja elinkeinoelämän kannalta ajankohtaisten ja merkittävien asiantuntijuusalueiden osaamista. Erikoistumiskoulutukset tuovat uusia näkökulmia korkeakoulujen eri alojen väliseen yhteistyöhön.

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus on tästä erinomainen esimerkki. Koulutus on suunnattu niin musiikkialan kuin kasvatus- tai sotealan soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille kuten musiikinopettajille, muusikoille, kanttoreille, vanhus- tai vammaistyössä toimiville. Vaatimuksena on perustason musiikillinen osaaminen tai vastaavat taidot.

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on lisätä opiskelijan valmiuksia käyttää musiikkia välineenä hyvinvoinnin edistämiseksi monialaisesti. Opiskelija oppii hyödyntämään omia musiikillisia valmiuksiaan ja hyödyntämään musiikkia omassa työyhteisössään.

Koulutuksen vastaava lehtori Marko Salmela on aiemmin kouluttanut mm. sosionomeille soveltavaa musiikin käyttöä. Hän näkee, että musiikin yhdistäminen sosionomien koulutukseen avaa opiskelijoiden luovuutta ja antaa rohkeutta tuoda esiin omia luovia vahvuuksia.

Savonia-ammattikorkeakoulun yhteisömuusikon erikoistumiskoulutukseen haetaan 10 opiskelijaa ja hakuaika on 25.9.-8.10.2017. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja sen voi suorittaa joustavasti monimuoto-opetuksena työn ohessa.

Pilottivaiheessa koulutus on osittain Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa. Opiskelija maksaa opinnoista 900€ koulutusmaksun, mutta tulevaisuudessa koulutuksen hinta voi nousta.

Lisätiedot

www.savonia.fi/yhteisomuusikko

Sari Mokkila-Karttunen, koulutusvastuupäällikkö
sari.mokkila-karttunen@savonia.fi
puh. 044 785 7415

Marko Salmela, lehtori
marko.salmela@savonia.fi
puh. 044 785 7420

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube