Olet täällä

Uusi koulutus – digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä

Useiden tutkimusten mukaan digitaalisuuden hyödyntäminen pienissä ja keskikokoisissa yrityksissä on huonolla tasolla. Ammattikorkeakoulujen yhdessä suunnittelema Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä –erikoistumiskoulutus tarjoaa helpotusta tähän tilanteeseen.

Yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa koulutuksen suunnittelussa keskeistä

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä -erikoistumiskoulutus valmisteltiin yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa ja koulutuksen suunnittelussa oli mukana lähes 90 työelämän edustajaa kehittämistyön eri vaiheissa. Haastattelujen avulla selvitettiin yritysten nykytilaa, digitaalisuuden vaikutusta työtehtäviin ja tulevaisuuden osaamistarpeita. Erikoistumiskoulutus sopii kasvu- ja kehittymishaluisten pk-yritysten vastuullisissa tai asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille ja yrittäjille.

Yritysten digitaalisen liiketoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen koulutuksen keskeinen tavoite

Uusi maisteri/yamk-tason opintokokonaisuus antaa valmiudet hyödyntää digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia vaativissa pk-yrityksen liiketoiminnan tehtävissä ja kehittää liiketoimintaa digitaalisessa toimintaympäristössä markkinoinnin, taloushallinnon ja logistiikan näkökulmista. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Opiskelija voi sisällyttää nämä opinnot myöhemmin osaksi yamk-tutkintoa.  Erikoistumiskoulutus on uudenlainen koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Osaamisen kehittämistä joustavasti ja verkostoituen

Koulutus on hyvin joustavasti toteutettu, sillä se järjestetään pääosin verkkopohjaisesti, yksittäisten lähipäivien aikana keskitytään verkostoitumiseen ja toisilta oppimiseen. Nykyaikaiset verkko-oppimisympäristöt mahdollistavat verkostoitumisen eri alojen osaajien kanssa, vaikka yhteisiä tapaamisia ei säännöllisesti olisikaan. Saat siis uuden tiedon lisäksi uusia verkostoja eri puolilta Suomea!

Viiden korkeakoulun osaajat koulutusta toteuttamassa

Koulutus järjestetään yhteistyössä viiden ammattikorkeakoulun voimin, joten opiskelijoiden käytössä on huippuosaajat eri organisaatioista: toteuttajina ovat Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk), Savonia-ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu ja Karelia-ammattikorkeakoulu. Erikoistumiskoulutuksen suorittaminen kestää noin yhden vuoden.

Lisätietoja hakemisesta ja koulutuksesta:
Minna Tarvainen
lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
puh. 044 7856981

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube