Olet täällä

Uusi erikoistumiskoulutus biotalouden tarpeisiin

Luonnonvara-alalla toimivat kymmenen ammattikorkeakoulua ja kaksi yliopistoa ovat sopineet biotalouden erikoistumiskoulutuksesta, joka on kehitetty työ- ja elinkeinoelämän kanssa kehittyvän biotalouden tarpeisiin. Biotalouden erikoistumiskoulutusta tarjotaan vuodesta 2018 alkaen eri puolilla Suomea.

Maamme koulutusjärjestelmää on täydennetty erikoistumiskoulutuksilla, joiden tavoitteena on turvata korkeaa osaamista edellyttävien, Suomen hyvinvoinnin kannalta tärkeiden alojen kehittyminen ja uudistuminen. Tavoitteena on parantaa työelämässä toimivien asiantuntijoiden osaamista erityisesti korkeakoulujen tarjoamalla tutkimus- ja kehittämisosaamisella.

Biotalous on keskeinen voimakkaasti kehittyvä ala, jolla toimivien asiantuntijoiden osaamisesta tulee huolehtia. Biotaloudessa hyödynnetään uusiutuvia luonnonvaroja kehittämällä ja ottamalla käyttöön niihin liittyviä innovaatioita, uusia prosesseja ja teknologioita. Samalla edistetään muutosta kohti uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä uusiutumattomien sijaan. 

Luonnonvara-alalla toimivat ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat tarttuneet tähän uudistushaasteeseen ja sopineet biotalouden erikoistumiskoulutuksesta ja sen tavoitteista yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Sopimus biotalouden erikoistumiskoulutuksesta astui voimaan 1.6.2017, jolloin kyseinen erikoistumiskoulutus tuli myös osaksi valtakunnallista koulutusjärjestelmää.

Biotalouden erikoistumiskoulutusta valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa yhteisissä työpajoissa, teemahaastatteluin ja kattavalla sähköisellä kartoituksella. Tavoitteena oli hahmottaa biotalouden kehityspolut ja se uusi osaaminen, jota elinkeinoelämä tarvitsee näillä reiteillä edetäkseen.

Monialaisuus on ollut tavoitteena valtakunnallisessa biotalouden erikoistumiskoulutuksessa. Tarkoituksena on ollut uudistaa työelämälle tarjottavan koulutuksen sisältöjä viemällä koulutusta elinkeinoelämän ympäristöihin monialaisella otteella. Biotalouteen siirtyminen vaatii valmiuksia synnyttää uusia innovaatioita yhdistelemällä jo olemassa olevia prosesseja, palveluita, raaka-aineita ja sivuvirtoja. 

Biotalouden erikoistumiskoulutuksesta ovat sopineet Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Karelia-Ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia-Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto ovat allekirjoittaneet vastaavan sopimuksen.

Biotalouden erikoistumiskoulutusta tullaan tarjoamaan 30 opintopisteen kokonaisuutena työ- ja elinkeinoelämälle vuodesta 2018 alkaen. Yhteistyöosapuolet järjestävät erikoistumiskoulutusta aluepainotteisina toteutuksina Etelä-Suomessa, Pohjois-Suomessa, Itä-Suomessa ja Keski-Suomessa.

Lisätietoja biotalouden erikoistumiskoulutuksesta Savonian osalta antaa:
Petri Kainulainen
puh. 044 785 6635
petri.kainulainen@savonia.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube