Olet täällä

Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten huomioon ottamista organisaation toiminnassa. Tarkoituksena on tiedon käyttäminen tarkoituksenmukaisella tavalla ja ohjaaminen hyviin käytäntöihin henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojaa koskeva lainsäädäntö on muuttunut. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan 24.5.2016 ja sitä sovelletaan siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen kaikissa jäsenmaissa.  

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä.

Tietosuojavastaava

Tietosuoja-asetuksen mukaan Savonialla on nimetty tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa ammattikorkeakoulua toteuttamaan tietosuojaan liittyvät velvoitteet. Tietosuojavastaava toimii valvontaviranomaisen yhteyspisteenä ja henkilökunnan sekä rekisteröityjen tukena henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Tietosuojaselosteet

Sähköiset lomakkeet

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Records request for verification

 

Savonia-ammattikorkeakoulun tietoverkon käyttösäännöt

Verkkokäytössä noudatetaan alla olevia ja muita erikseen annettavia ohjeita.

Erityisesti on huomioitava, että:

  1. käyttäjätunnus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa muiden käyttöön
  2. salasana on vaihdettava säännöllisesti tai pääkäyttäjän kehotuksesta
  3. käyttäjätunnus on määräaikainen eli se on voimassa opiskeluajan
  4. omien palvelimien pystyttäminen verkkoon on kielletty
  5. ohjelmien asentaminen ja asetusten muuttaminen Savonian työasemiin on ehdottomasti kielletty
  6. luvattomasta käytöstä tai käyttöyrityksistä on ilmoitettava järjestelmän pääkäyttäjälle (sd@savonia.fi).

Luvaton tai käyttöohjeiden vastainen verkon käyttö johtaa verkon käyttöoikeuden menettämiseen. Rikollinen verkon käyttö ilmoitetaan poliisille.

Ottamalla käyttöön käyttäjätunnuksen

  • sitoudun noudattamaan tietoverkon käyttösääntöjä ja
  • olen tietoinen henkilötietojeni käsittelystä, joista tarkemmat kuvaukset Savonian portaalissa (ks. ylempänä).

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube