Olet täällä

Tekniikka tarvitsee tyttöjä

Naisia on vain kuudesosa

Viime vuonna tekniikan alalla amk-tutkintoa opiskelevista oli naisia 17 prosenttia. Tietojenkäsittelyä ja tietoliikennettä eli ict-alaa opiskelevista oli naisia vajaat 18 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi opetushallinnon tilastopalvelusta Vipusesta.

Tilanne ei ole tasoittunut useisiin vuosiin. Vuonna 2014 naisten osuus tekniikan alalla oli 16 prosenttia, ja vuonna 2010 se oli 17 prosenttia.

Muutosta ei näytä tapahtuvan lähivuosina. Vuonna 2016 tehty Nuorisobarometri selvitti nuorten toiveammatteja, ja jakauma heijasteli nykytilannetta.

– Nuorten toiveammatit ovat yllättävän sukupuolittuneita. Tästäkin syystä on tärkeää, että teknisten alojen mahdollisuuksista, monipuolisuudesta ja tärkeydestä viestitään jo opintojen alusta asti ja myöhemmin esimerkiksi opinto-ohjauksessa, Härkönen muistuttaa.

Ongelma näkyy koko yhteiskunnassa

Tekniikan alan tilanne heijastelee muuta suomalaista yhteiskuntaa. Ammatit ovat Suomessa vahvasti jakautuneet sukupuolten mukaan.

– Suomi on poikkeuksellisen sukupuolittunut maa työelämän osalta. Tämä on ongelma esimerkiksi palkkatasa-arvon ja muiden yhteiskunnallisten ongelmien takia ja yrityksetkin pyrkivät lisäämään monimuotoisuuttaan, sillä se on heille selkeä vahvuus, Härkönen jatkaa.

Nykytilanteen korjaamiseksi etsitään keinoja keskiviikon 6.11. seminaarissa. Kuopion tilaisuus on osa Insinööriliiton 100-vuotisjuhlavuoden valtakunnallista Tytöt ja tekniikka -seminaarisarjaa.

– Seminaarilla haluamme nostaa aiheen yleiseen keskusteluun, etsiä ratkaisuja siihen ja sitoutua niihin. Keväällä järjestetyissä seminaareissa käytiin jo hyvää keskustelua siitä, miten nuorten uratoiveisiin voidaan vaikuttaa ja miten tuoda tekniikan koulutuksen monipuolisuutta paremmin esiin. Tekniikka ei ole mikään ’poikien juttu’, Härkönen summaa.

Tilaisuus on avoin Insinööriliiton jäsenille ja aiheesta kiinnostuneille. Lisätietoja voi kysyä erityisasiantuntija Miihkali Härköseltä, osoitteesta miihkali.harkonen(a)ilry.fi tai puhelimella 050 307 5587.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube