Olet täällä

Savonian talous on vahva ja toiminta laadukasta

Savonia-ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallitus vahvisti 20.2. kokouksessaan vuoden 2016 tilinpäätöksen ja käsitteli toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Savonian koulutuksen tulokset ovat parantuneet merkittävästi vuosina 2013-2016. Savonian opiskelijoiden tyytyväisyys opintoihinsa kasvoi merkittävästi edellisestä vuodesta. Tämä näkyy valmistumisvaiheen kyselyssä, jossa opiskelijoiden palaute oli parantunut 23 kysymyksen osalta.

Opiskelijoiden opintojen eteneminen kehittyi edelleen suotuisasti. Opetus- ja kulttuuriministeriön yhtenä keskeisenä mittarina toimiva 55 opintopisteen saavuttaminen oli erityisen vahvaa, jopa 65% läsnä olevista opiskelijoista suoritti tavoitteena olleet 55 opintopistettä. Suomen 24:stä ammattikorkeakoulusta Savonian tulos oli neljänneksi paras. Savoniassa opiskelijoiden opintojen tukemiseen on kiinnitetty huomiota ja siihen on kehitetty erilaisia tukitoimia.

Avoimen ammattikorkeakoulun osalta Savonian kasvu jatkui voimakkaana.  Opintopisteitä suoritettiin yli 40% edellisvuotta enemmän. Keskeisenä tekijänä avoimen ammattikorkeakoulun kasvussa oli valtakunnalliset kesäopinnot, joissa Savonian koulutukset olivat valtakunnan suosituimpia.

Toiminnallisten tulosten lisäksi vuosi 2016 oli Savonialle myös taloudellisesti menestyksekäs. Savonian tulos oli 1,03 miljoonaa voitollinen. Liiketoiminnan tuotot kasvoivat yli 20% edellisestä vuodesta, kun taas tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankevolyymi jäi arvioitua pienemmäksi.

Rehtori Mervi Vidgrénin mukaan Savonian visio vuoteen 2020 on olla Suomen vaikuttavin ammattikorkeakoulu. Tavoite on haastava, mutta Vidgrénin mukaan viime vuoden kehitys on ollut juuri niin vahvaa kuin vision saavuttamiseksi vaaditaankin.

Lisätietoja:
Mervi Vidgén
Rehtori/toimitusjohtaja
044-785 5001
mervi.vidgren@savonia.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube