Olet täällä

Savonian rehtori Mervi Vidgrénistä Kuopion vuoden 2014 Virein Virkamies

Savonia-ammattikorkeakoulun rehtori, FT Mervi Vidgrén on valittu Kuopion vuoden 2014 Vireimmäksi Virkamieheksi.

Valinnan Vireimmäksi Virkamieheksi teki ehdotusten perusteella raati, johon kuuluivat nuorkauppakamarin edustajan lisäksi Silja Huhtiniemi (Kuopion Kauppakamari), Kirsi Soininen (Kuopion kaupunki) ja Heikki Helve (Kuopio Innovation).

Perustelut Vidgrénin valinnalle olivat seuraavat:

Ammattikorkeakoululainsäädännön ja -rahoituksen suurten muutosten keskellä Mervi Vidgren on osoittanut poikkeuksellista johtajuutta, avoimuutta ja tehokkuutta organisaationsa johtamisessa. Hän on osannut yhdistää henkilökunnan ja omistajien edustajina toimivien luottamushenkilöiden työn yhteiseksi
ponnistukseksi Itä-Suomen opiskelijoiden eduksi. Hän on oma-aloitteinen ja kuunteleva, mutta myös selkeisiin päätöksiin kykenevä rehtori. Väitöskirjatyössään Mervi Vidgren tutki koulutusinnovaatioita ammattikorkeakouluympäristössä. Juuri hänenkaltaisiaan osaajia Savo ja Itä-Suomi tarvitsee.

Vireä Virkamies -tunnustuksella halutaan tuoda esille julkishallinnon johtajia ja heidän saavutuksiaan, jotka joskus jäävät hieman näkymättömiksi suurelle yleisölle ja tiedotusvälineille. Yritysmaailmassa kunnostautuneille yrittäjille ja yritysjohtajille on monia palkintoja ja tunnustuksia, mutta julkishallinnossa ne ovat harvinaisempia. Samalla kun nostamme esille Vireitä Virkamiehiä, pyrimme taivuttamaan yleisiä, ehkä negatiivisiakin ennakkoluuloja.

Vireä Virkamies on:
•    Menestyksekäs julkishallinnon johtaja, joka osaa toimia rohkeasti sekä pystyy hallitsemaan
johtamiseen liittyviä riskejä
•    Asenteeltaan ennakkoluuloton
•    Omassa työssään huomattavan aktiivinen
•    Henkilöstön arvostama

Kuopion Nuorkauppakamari valitsi alueeltaan nyt seitsemättä kertaa Vireän Virkamiehen. Edellisiä Vireitä Virkamiehiä ovat Heikki Helve (Kuopio Innovation), Ilkka T. Kemppainen (Savon Ammatti- ja aikuisopisto), Mervi Heiskanen (Kuopion kaupunki),  Katri Vehviläinen-Julkunen (Itä-Suomen yliopisto), Pekka Vähäkangas (Kuopion kaupunki) ja Matti Tuiremo (Tiehallinto).

Vireän Virkamiehen avoin palkitsemistilaisuus järjestetään kaupungintalon kabinetissa keskiviikkona 17.12.2014 klo 12.30 alkaen.

LISÄTIETOJA:
Vireä Virkamies 2014 Projektipäällikkö, Varpu Ahvenainen, 040-840 9461
Kuopion Nuorkauppakamarin puheenjohtaja 2014, Janne Mertanen, 050-547 1556

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube