Olet täällä

Savonian rakennusalan yritysprojektit

Rakennusalan yritysprojektit -julkaisu

Opiskelijat toteuttavat joka vuosi osana opintojaan erilaisia käytännön projektityötehtäviä, joita pohjoissavolaiset yritykset opiskelijoille tarjoavat. Lue yhteenveto syyslukukaudella 2015 toteutetun Rakennusalan projekti -opintojakson tuotoksista.

Savonian rakennustekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistuu vuosittain noin 60 insinööri (AMK) -tutkinnon suorittanutta. Rakennustekniikan 4. vuoden opiskelijat tekevät muutaman opiskelijan ryhmissä yrityslähtöisiä projekteja, joissa he hyödyntävät ja soveltavat osaamistaan ratkaistessaan yrityksistä saatuja tehtäviä ja toimeksiantoja.

Projektiaiheita otetaan vastaan ympäri vuoden ja uudet yrityskumppanit ovat tervetulleita mukaan.

Opiskelijoiden projektiryhmät ovat tehneet työnsä itsenäisesti opettajien ohjauksessa. Yrityksen yhteyshenkilö on ollut projektin alussa mukana ohjaamassa projektin tavoitteiden määrittelyä ja projektin aikana seuraamassa projektin tavoitteiden mukaista toteutumista.

Projektit ovat olleet monipuolisesti rakennussuunnittelun, rakennetekniikan, rakennustuotannon tai infrarakentamisen alueilta. Ne ovat olleet suunnittelu-, tutkimus- tai mitoitustehtäviä, esiselvityksiä, kartoituksia, vertailuja tai työn- ja tuotannonsuunnitteluun liittyviä.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube