Olet täällä

Savonian laatupäällikölle myönnetty Suomen Laatuyhdistyksen hopeinen ansiomerkki

Suomen Laatuyhdistys ry:n hallitus on 46. Laatupäivien juhlaillallisella Jyväskylässä 21.5.2014 myöntänyt Savonian laatupäällikkö Riitta Paasivuorelle hopeisen ansiomerkin. Perusteluina Laatuyhdistys mainitsee Riitta Paasivuoren aktiivisen toiminnan Laatukeskuksen jäsenenä ja laatuajattelun edistäjänä erityisesti Pohjois-Savon alueella. Lisäksi kiitosta sai Riitan panostus Suomen laatupalkintokilpailuun niin arvioijan kuin osallistujan roolissa.

Paasivuori toteaa: ”Tämä ansiomerkki ja siihen liittyvä tunnustus tuli kyllä ihan yllättäen. Enpä osannut aavistaa. Totesinkin Laatukeskuksen toimitusjohtaja Tani Järviselle, että Laatuyhdistys on varmaan erehtynyt. Tiesin, että näitä ansiomerkkejä myönnetään vain joitain vuodessa joten aika yllättävä tämä tunnustus oli.  Minulla on ollut onni tehdä yli kahdenkymmenen vuoden ajan varsin erilaisia johtamis- ja asiantuntijatehtäviä, josta neljäsosa erilaisissa esimiestehtävissä. Parasta työssä on aina ollut yhteinen tekeminen uudistusten ja haasteiden äärellä. Kun minulta on kysytty, mikä on haastavinta työssäni niin vastaaminen on helppoa, kyllä se väistämättä on ollut erilaisten ihmisten ja työyhteisöjen innostaminen tekemään ja kokemaan uutta sekä uudistamaan vanhaa. Samalla kun on kysytty näkemyksiäni johtamisen tulevaisuudesta ja laadusta niin totesin Suomen olevan varsin haastavassa tilanteessa. Kansainvälisesti Suomen maine laatumaana on huolestuttavasti heikentynyt. Muut ovat kirineet ohi. Samalla ajatus siitä, että laadun integroituminen toimintaan tarkoittaa sitä, ettei laatua tarvitse johtaa, on harha. Silloinhan sitä vasta tuleekin johtaa. Tämä tarkoittaa johtamisen näkökulmasta sitä, etteivät perinteiset johtamistavat enää toimi. Työyhteisöissä ja myös Savoniassa on syytä panostaa ihmisten sisäisen motivaation johtamiseen ja ihmisten rinnalla kulkemiseen. Uskon, että laatuun panostaminen on panostamista tulevaisuuteen. Ja sitä pitää johtaa aidosti innolla"

”Kiitos kaikille, joiden kanssa olen saanut tehdä yhteistyötä yli kahdenkymmen vuoden ajan. Työ jatkuu entiseen tapaan. Seuraava etappi on saada Suomalainen laatu uuteen kukoistukseen.”

Riitta Paasivuori on työskennellyt opettajana, liikkeenjohdon konsulttina, täydennyskoulutustoiminnan vetäjänä, auditoijana sekä Savonia-ammattikorkeakoulun laatupäällikkönä.  Paasivuoren työ niin yritysten kuin julkisorganisaatioiden kanssa on ollut uraa uurtavaa. Paasivuoren johdolla on muun muassa Savonia onnistunut saamaan korkeakoulukentässä harvinaiset Euroopan tasoiset kaksi tunnustusta Savonialle (Exellence Finland 4 star, 2010 terveysala ja 2011 koko Savonia) sekä lukuisia koulutuksen laatuyksikköpalkintoja. Savonia on ollut valtakunnallisena pilottina ja saanut ensimmäisen ammattikorkeakouluna insinöörikoulutuksen eurooppalaisen akkreditointitunnustuksen. Riitta Paasivuori on palkittu myös Savonia-ammattikorkeakoulussa vuonna 2009 erityistunnustuksella.

Suomen Laatuyhdistyksen tavoitteena on: ”Tavoitteena on maamme kansainvälisen kilpailukyvyn jatkuva parantaminen”.

Laatuyhdistyksen  ja sen omistaman yrityksen toimintaa johtaa kahdeksanjäseninen hallitus: Toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni  (Esperi Care Oy), Kauppaneuvos Ahti Manninen, Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä (Espoon kaupunki), Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja Risto Nieminen (Suomen Olympiakomitea ry), Toimitusjohtaja Harry Nyström (Canon Oy), Komentopäällikkö, prikaatinkenraali Jukka Ojala (Pääesikunta, Henkilöstöosasto), Henkilöstö- ja laatujohtaja Juhani Saure (Sibelco Nordic Oy), Toimitusjohtaja Nina Westerberg (Candyking Finland Oy).

(Kuvassa ovat hopeisen ja kultaisen merkin saajat. Vasemmalta oikealle: Jukka O. Mattila, Mikael Niva, Riitta Paasivuori, Jari Pääsinniemi ja Juhani Saure.)

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube