Olet täällä

Savonian hyvinvointiala hyvin edustettuna OKM:n erityisavustuksissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi terveysalan koulutukseen viisi erityisavustusta, joista kolmessa on mukana Savonian HYVIN-koulutusvastuualue (kulttuuriala, luonnonvara-ala ja sosiaali- ja terveysala). Hankkeet käynnistyivät heti tiedoksi saannin jälkeen huhtikuussa 2018. Ne vastaavat hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan korkeakoulujen kehittämisohjelman mukaisiin tavoitteisiin kehittää Sote-alan käytänteitä ja tuottaa uutta osaamista alan toimintaympäristöihin.

Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen monialainen työelämälähtöinen kehittäminen -hanketta koordinoi Kajaanin ammattikorkeakoulu ja sen Savonian projektipäällikkö on Eeva-Riitta Ylinen. Hankkeen tavoitteena on monialainen ja työelämälähtöinen palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen laadun kehittäminen. Hankkeen tuloksena luodaan osaamis- ja tarvekuvauksiin perustuvat sekä kansainvälisesti vertailukelpoiset opetusohjelmat ja jatkokoulutusjärjestelmät palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen perus- ja erityistason tarpeisiin. Hanke syventää opettajien osaamista ja luo uusia opetusmenetelmiä sekä vahvistaa opiskelijoiden osaamista, työelämävalmiuksia ja mahdollistaa joustavan opiskelun.

SotePeda24/7 -hanketta koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu ja sen Savonian projektipäällikkö on Raisa Leinonen. Hankkeessa ovat mukana lähes kaikki Suomen ammattikorkeakoulut, Itä-Suomen yliopisto sekä Tampereen teknillinen yliopisto ja laaja sote-alan yhteistyöverkosto. Hankkeen tavoitteena on kehittää sote-alan korkeakoulutukseen tulevaisuuden digi-sote osaamisen määrittelyt ja luoda kansalliselle korkeakouluverkostolle yhteisiä digi-sote-opintoja, pedagogisia ratkaisuja, osaamismerkkijärjestelmä ja oppimisympäristöjä. Uuden osaamisen myötä hyödyt siirtyvät lopulta kansalaisille entistä parempina palveluina.

Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittämisen hanketta koordinoi Savonia ja koko hankkeen projektipäällikkö on Marja Silén-Lipponen. Hankkeessa ovat mukana kaikki Suomen terveysalan ammattikorkeakoulut. Hankkeessa määritetään kansallisesti sairaanhoitajakoulutuksen tuottama 180 op perusosaaminen ja varmistetaan ammattikorkeakoulujen sairaanhoitaja-opiskelijoiden perusosaamisen laatu. Lisäksi hankkeessa todennetaan sairaanhoitaja-opiskelijan kliinisen osaamisen kehittyminen koulutuksen aikana eri oppimisympäristöissä jatkuvan ohjauksen ja arvioinnin keinoin.

 

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube