Olet täällä

Savonialle Great Place to Work –sertifikaatti ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa

Savonia-ammattikorkeakoulu sai ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa Great Place to Work –sertifikaatin. Savonia on osallistunut Suomen paras työpaikka –kehittämisohjelmaan suurten yritysten sarjassa, jossa ovat yli 500 työntekijän organisaatiot.

Sertifioinnin saa organisaatio, jonka yrityskulttuuria mittaava henkilöstötutkimuksen tulos on vähintään 70 %. Suomalaisen työelämän keskiarvo on 56 %.

Great Place to Work on kansainvälisesti tunnettu kehittämistyökalu, jonka Savonia on valinnut työyhteisön toiminta- ja johtamiskulttuurin pohjaksi. Savonian visiona on olla Suomen vaikuttavin ammattikorkeakoulu ja arvostamme tätä tunnustusta, joka on vaatinut koko henkilöstön sitoutumista kolmen vuoden kehittämistyöhön.

Hyvän työpaikan organisaatiossa keskeistä on niin työntekijöiden kuin johdon ja työntekijöiden välillä on luottamus, yhteistyöhön perustuva avoin ja välittävä toimintakulttuuri sekä ylpeys työstä ja tuloksista.

Savonian henkilöstöjohtaja Päivi Diov toteaa, että ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara.

- Savoniassa olemme ylpeitä onnistumisista ja jaamme niitä yhdessä työyhteisössä. Korkeakoulujen henkilöstön tyytyväisyys on nostettu voimakkaasti esiin myös opetus- ja kulttuuriministeriössä, jossa korkeakoulujen odotetaan olevan Suomen parhaita työpaikkoja vuoteen 2030 mennessä.

-Työmarkkinoilla kilpailu osaajista kiristyy ja työnantajan maine on kriittinen tekijä osaavan työvoiman saamisessa, vahvistaa Diov.

Lisätietoja:
Päivi Diov
hallinto- ja henkilöstöjohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu
044 785 6030
paivi.diov@savonia.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube