Olet täällä

Savonia vetää kansainvälistä vanhusten verkostohanketta - mukana 26 eurooppalaista maata

ELLAN on Savonia-ammattikorkeakoulun Terveysala Kuopion hallinnoima monialainen verkostohanke, joka edistää eurooppalaista yhteistyötä sekä kehittää koulutuksen laatua ja yhdenmukaisuutta. Tuloksena myös ikääntyvien hoito parantuu. ELLANin tavoitteena on myötävaikuttaa positiivisesti alan työntekijöiden kiinnostukseen työskennellä vanhustyössä. ELLAN – European Later Life Active Network -projekti kokoaa 28 partneria 26:sta Euroopan maasta vaihtamaan hyviä käytäntöjä ikääntymiseen ja ikääntyvien parissa työskenteleviin ammattilaisiin liittyen.

Verkoston voimaa mitataan käytännössä, kun Euroopan laajuinen yhteishanke edistää vanhustyön vetovoimaisuutta sekä myönteistä asennoitumista ikääntymiseen koulutuksen kehittämisen kautta. Tulevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kouluttajina korkeakoulut ovat keskeisessä roolissa siirrettäessä tavoitetta käytäntöön: mukana on 27 korkeakoulua ja yksi eurooppalainen sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö.

Hankkeessa tutkitaan laajasti Euroopan alueen vanhusten, vanhustyössä työskentelevien ja alan opiskelijoiden asenteita, kokemuksia ja vaadittavaa osaamista. Tavoitteena on selvittää ja jakaa hyviä käytänteitä vanhustyön opetukseen liittyen. Hankkeen konkreettisena tuloksena laaditaan viitekehys vanhustyön tulevien ammattilaisten ydinosaamisesta, mitä voidaan hyödyntää laajasti Euroopan sosiaali- ja terveysalan korkeakoulujen opetussuunnitelmatyössä sekä vanhustyössä toimivien ammattilaisten osaamisen kehittämisessä. Laaja yhteistyö ja opetussuunnitelmien yhdenmukaistaminen tukee myös työvoiman liikkuvuutta Euroopassa.

Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoima ELLAN - European Later Life Active Network -projekti on rahoitettu Euroopan Unionin Elinikäisen oppimisen -ohjelmasta. Projektin toteutusaika on 1.10.2013-30.9.2016 ja kokonaisbudjetti 799 612€.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö, lehtori Jukka Aho, +358447856492, jukka.aho@savonia.fi
Yliopettaja Irma Mikkonen, +358 44 785 6469, irma.mikkonen@savonia.fi
http://ellan.savonia.fi

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube