Olet täällä

Savonia työnantajana

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme tulevaisuuden osaajia kuudella eri koulutusalalla kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee yli 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden. Toimintamme keskeisiä menestystekijöitä ovatkin laaja-alainen yhteistyö, verkottuminen ja kansainvälisyys.

Henkilöstö avainasemassa

Henkilöstön hyvinvoinnin merkitys on Savonian kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa erittäin merkittävä, ja sitä tuetaankin eri tavoin. Henkilöstön kehittymisen ja jaksamisen tukemiseksi panostamme mm. osaamisen kehittämiseen ja työkykyä tukevaan virkistystoimintaan. Työhyvinvointi on osa kokonaisvaltaista henkilöstöjohtamista ja siihen panostetaan esimiestyössä. Työterveyspalvelut henkilöstöllemme tarjotaan Suomen suurimman terveyspalveluyrityksen kautta.

>Henkilöstön asiantuntijuuden kehittäminen on toimintamme keskiössä. Koko organisaatiota koskeva strategialähtöinen osaamispääoman kartoitus ja johtaminen mahdollistavat johdonmukaisen osaamisen kehittämisen, jolloin varmistutaan että opetus- ja muulla henkilöstöllä on aina tarvittava osaaminen tehtäviensä menestykselliseksi hoitamiseksi. Mittaamme vuosittain henkilöstön koulutukseen käytettyjä resursseja, ja rohkaisemme henkilöstöä hankkimaan sitä asiantuntijuutta mitä heidän tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää.

Virkistystoiminnassa pääpaino on henkilöstön fyysisessä hyvinvoinnissa. Savonia on savuton työnantaja, joka panostaa myös kestävään kehitykseen ja esteettömyyteen niin opiskelussa kuin työnteossakin.

Savonian henkilöstö tekee aktiivisesti verkostoyhteistyötä Suomessa ja ulkomailla. Savonialaisuus jatkuu myös palvelussuhteen päättymisen jälkeen aktiivisena senioritoimintana.

Mahdollisuus kansainväliseen toimintaan

Kansainvälinen toiminta on yksi ammattikorkeakoulun tehtävistä, ja Savoniassa pyritäänkin tarjoamaan henkilöstölle eripituisia ulkomaille suuntautuvia vaihto- ja tutustumismahdollisuuksia. Kansainvälisenä korkeakouluna huolehdimme myös työntekijöidemme kielitaidosta, partnereinamme tässä on maailman johtavia kielikoulutusorganisaatioita.

Avoimet työpaikat

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube