Olet täällä

Savonia sai työelämäyhteistyön kehittämiseen 750 000 euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi lisätalousarviossaan 10 miljoona euroa ammattikorkeakoulujen  työelämälähtöisen opetus-, tutkimus- ja kehitystyön edellytysten vahvistamiseen.
Savonia-ammattikorkeakoulu sai erityisavusta 750 000 euroa: hankkeelle Coworking learning space TKI 2.0. Hankkeessa Savonia yhdessä Jyväskylän ja Tampereen ammattikorkeakoulujen kanssa kehittää opetuksen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) työelämäyhteyttä. Hanke toteutuu vuosina 2013-2015.
Hankkeessa ammattikorkeakoulut avaavat osaamisensa ja henkilöresurssinsa aiempaa helpommin ja laajemmin työympäristöjen käyttöön viemällä ne organisaatioiden sisälle ja yhteisiin kehittämisympäristöihin. Tässä hankkeessa testattu Coworking learning space (TKI 2.0) – toimintamalli kuvataan kaikkien ammattikorkeakoulujen käytettäväksi.

Hankkeen yleinen kehitystavoite sisältää kolme ulottuvuutta:

1. Yritysten ja palveluntuottajien kilpailukyky tai sopivuus toimintaympäristöön paranee ja esteet niiden kehittymiseltä vähenevät.
2. Ammattikorkeakoulujen työelämävastaavuus paranee ja valmistuvat opiskelijat ovat yhä halutumpia työmarkkinoilla tai osaavampia yrittäjiä.
3. Ammattikorkeakoulujen vetovoima kasvaa ja korkeakoulutuksen lopputulos paranee.

Hankkeen avulla on mahdollista saada jopa yli puolet opettajista, antamaan osaamisensa ja asiantuntijuutensa työpaikkojen ja niiden toimintaympäristöjen käyttöön. Ensimmäiset kehittämisteemat liittyvät Savonian, JAMK:n ja TAMK:n valitsemiin strategisiin painoaloihin, ylempien ammattikorkeakoulututkintojen koulutusten profiileihin sekä alueen teollisuuden, palvelusektorin ja hyvinvointipalvelujen kehittämistarpeisiin. Erityistä huomiota kiinnitetään teemojen merkittävyyteen alueiden pk-yritysten ja uuden liiketoiminnan ja uusien palvelujen synnyttämiseen.

Lisäksi Savonia on mukana kahdessa kaikkia ammattikorkeakouluja koskevassa hankkeessa, jotka saivat 3 miljoonaa euroa avustusta. Yhteishankkeiden teemoina on henkilöstön tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaamisen valmentaminen sekä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämiseen liittyvä hankekokonaisuus nimeltään ”Ylempi ammattikorkeakoulututkintokoulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi”.

Lisätietoja
Mervi Vidgrén
rehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
044 785 5001

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube