Olet täällä

Savonia mukana kansainvälisessä miljoonien eurojen kulttuuriperinnön hankkeessa

Pohjois-Savoon on saatu Euroopan Komission rahoittama ja Bolognan yliopiston koordinoima nelivuotinen Horisontti2020-hanke. Savonia-ammattikorkeakoulu toimii aktiivisesti keskeisenä kumppanina eurooppalaisessa eri alueiden kulttuuriperintöä kehittävässä lähes 10 miljoonan euron hankkeessa, RURITAGE-projektissa (Rural regeneration through systemic heritage-led strategies, Cultaral heritage as a driver for sustainable growth). Savonian osuus on noin 260 000 euroa Komission rahoittamana.

Ohjelman rahoitus on kilpailtua, ja vain parhaat eurooppalaiset projektit tulevat rahoitetuksi. Ko. hakuun lähetettiin peräti 42 hakemusta, joista vain yksi sai rahoituksen. Yhteistyökumppaneita on Italiasta, Espanjasta, Ranskasta, Iso-Britanniasta, Saksasta, Norjasta, Puolasta, Irlannista, Hollannista, Unkarista, Sloveniasta, Kreikasta, Islannista, Romaniasta, Itävallasta, Turkista, Brasiliasta, Chilestä, Kolumbiasta ja Suomesta, Savonia-ammattikorkeakoulu.

RURITAGE-hanke pyrkii luomaan eri alueiden kulttuuriperintöä vaalivan ajatus- ja toimintamallin maaseutujen elinvoimaisuuden ja kestävän kehityksen tukemiseksi. Samalla parannetaan kulttuuriin ja luontoon liittyvien perinteiden hyödynnettävyyttä aluekehityksen tukena.

Hankkeeseen on nimetty Euroopasta kuusi mallioppimiseen sitoutunutta innovaatioaluetta, joita kehitetään hankkeen aikana muiden toimijoiden kanssa uusiksi maailmanperintökohteiksi UNESCO:n listoille. Roolimalleina näille innovaatioalueille toimii jo 14 aiemmin UNESCO:n nimittämää maailmanperintökohdetta. Läpileikkaaviksi teemoiksi on valittu 11 eri aihepiiriä, kuten liiketoimintamallit ja ruokakulttuuri. Nämä ovat myös Savonian-ammattikorkeakoulun toimijoiden erityisosaamisalueita.

Hankkeessa on mukana useita kouluttajia, kuten Savonia-ammattikorkeakoulun asiantuntijat, jotka toimivat hankkeessa tiedon tuottajina, kouluttajina ja asiantuntijoina useiden eri työpakettien alla monialaisesti 40 yhteistyökumppanin kanssa. Savonian tehtävänä on koordinoida liiketoimintamalliprosesseja kuudessa maassa (Italia, Saksa, Slovenia, Turkki, Itävalta, Norja), jota koordinoi TKI asiantuntija Tuomo Eskelinen. Yhteiskehittämisen ja innovaatiotyökalujen avulla haetaan investointistrategioita uuden kestävän liiketoiminnan ja innovaatioiden tueksi tuoden esille samalla alueemme hyviä käytäntöjä esille.

Hanketta Pohjois-Savon alueella koordinoiva projektipäällikkö, lehtori Anna-Maria Saarela Savoniasta toteaa hankkeen olevan tärkeä aluekehittämisen työkalu, näyteikkuna toiminnastamme ja osaamisestamme maailmalle. Hankkeen aikana keräämällä yhteisesti kaikki alueemme parhaat käytännöt, esimerkit ja toimintamallit kulttuuriperintömme vaalimisen osalta ”yksiin kansiin” saamme nostettua aluettamme paremmin esille. Samalla saadaan myös näkyvyyttä UNESCO:on päin, joka hakee koko ajan uusia maailmanperintökohteita. Kouluttajan roolissamme pääsemme tuomaan kaikille yhteistyökumppaneillemme tietoa alueemme ainutlaatuisuudesta.

Pohjois-Savon kaltaista aluetta ei löydy toista maailmassa upeine järvineen ja metsineen, ruokakulttuureineen, lupsakan ystävällisine ihmisineen, jotka myös osaavat arvostaa ja kunnioittaa erilaisia kulttuureja. Hankkeella saadaan kasvatettua alueemme houkuttelevuutta, mikä tuo myös Pohjois-Savoon lisää kansainvälisiä toimijoita kasvattamaan alueemme elinvoimaisuutta.

Hankkeen tiedotustilaisuus: Eurooppa päivän yhteydessä 9.5.2018 klo 16.00
Paikka: Microkadun kampus (Microkatu 1) S-siipi 5.kerros, tilassa S534

Lisätietoja:
Anna-Maria Saarela, FT, TtM, FM
projektipäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu
p. 044 785 5354

Valokuva: Kuopion kuapunki / Vicente Serra

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube