Olet täällä

Savonia mukana kansainvälisessä elintarvikealan miljoonien eurojen hankkeessa

Savonia-ammattikorkeakoulun Future Food -tuotekehitysympäristö on valittu Suomesta ja Pohjoismaista elintarvikealan tiedonsiirto- ja välityskeskittymäksi. Savonia tuottaa ja siirtää tietoa useiden eri työpakettien alla monialaisesti Euroopan muiden partnerien kanssa. Vastaavasti partnerit tekevät samanlaista tiedonsiirtoa omissa maissaan.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 4 miljoonaa euroa ja Savonian osuus on siitä noin 236 000 euroa komission rahoittamana.

Savonian omat tehtävät liittyvät erityisesti ravitsemisalan yrittäjyyteen eri malleineen ja työkaluineen, kuten kuluttajalähtöisten innovaatiomenetelmien mallintamiseen ja tiedonsiirtoon eri kanavia hyödyntäen.
Lisäksi Savonian rooliin kuuluu monenlaisten koulutustapahtumien järjestäminen sekä kotimaassa elintarvikealan toimijoille että ulkomailla, kuten Entrepreneurship Summer Academyssä kolmen vuoden aikana.
Hankkeen koordinaattorina on Irlanti, IT Tralee, joka on myös Savonian Eramus-partneri. Osallistujatahot (19) ovat 9:stä Euroopan maasta: Irlanti, Englanti, Saksa, Hollanti, Puola, Espanja, Portugali, Italia ja Suomi.

Yrityksiä on 4, joista yksi on Savosta: Osuuskunta Maitomaa. Projekti on valittu rahoitettavaksi EU:n tutkimuksen seitsemännessä puiteohjelmassa.

Vuoden päästä Kuopiossa on koko konsortion tapaaminen, jolloin Savonia isännöi tilaisuutta.

Future Food tarjoaa tuotekehitys-, kuluttajatutkimus- ja laatukoulutuspalveluja elintarvikeketjun yrityksille ja toimijoille. Savonia on yrityksien tukena tuotteiden ja palvelujen ideoinnissa, kehittämisessä, tuotteistamisessa ja kaupallistamisessa.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube