Olet täällä

Savonia järjesti poikkeustilanteen harjoituksen yhdessä ensihoidon johtamisen YAMK-opiskelijoiden kanssa

Savonian turvaryhmä sekä ensihoidon YAMK opiskelijoita

Poikkeustilanteiden harjoittelu korkeakouluissa on erittäin tärkeässä roolissa, kun mietitään opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuutta. Tästä syystä Savonia-ammattikorkeakoulu järjesti pelastusharjoituksen Microkadun kampuksella keskiviikkona 9.10.2019.

Harjoitus toteutettiin yhdessä Savonian ensihoidon johtamisen YAMK-opiskelijoiden kanssa, osana Ensihoitotyön operatiivinen johtaminen –opintojaksoa. Opinnot suoritetaan tiiviissä yhteistyössä työelämäorganisaatioiden kanssa. Opiskelijat suunnittelevat  ja toteuttavat moniviranomaisharjoituksen ja harjaantuvat viranomaisyhteistyössä. Harjoitukseen osallistui Savonian lisäksi Pohjois-Savon pelastuslaitos ja sairaanhoitopiiri sekä Kuopion sosiaalipäivystys.

Harjoituksen suunnittelu aloitettiin keväällä 2019 ja sen tavoitteena on harjoitella evakuointia tulipalotilanteessa. Osana harjoitusta käytiin läpi Savonian turvallisuusvastaavien sekä viranomaisten organisoitumista viestiliikenteessä, tilannekuvan välittymistä eri toimijoiden välillä sekä työturvallisuuden huomiointia ennen kohteeseen saapumista sekä tapahtumapaikalla.

Ensihoidon johtamisen YAMK-tutkinnon opiskelijat ovat vahvoja asiantuntijoita, joilla on ensihoitaja- tai sairaanhoitajatutkinto ja työelämäkokemusta. Koulutus on maisteritasoinen ja valmistaa uudistamaan ja johtamaan ensihoitotyötä.

Lisätiedot:
Seppo Lyyra
Turvallisuusjohtaja, Savonia-ammattikorkeakoulu
044 785 5028

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube