Olet täällä

Savonia ja Savon ammattiopisto luovat kansainvälisiä virtuaalisia oppimisympäristöjä

Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savon ammattiopisto luovat kansainvälisiä virtuaalisia oppimisympäristöjä, jotka vähentävät ammattilaisten perehdytystarvetta ja kasvattavat opiskelijoiden työelämävalmiuksia.

Savoniassa on meneillään uusi hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on vastata tulevaan työvoimatarpeen kasvuun kehittämällä terveysalan koulutukseen uudenlaisia oppimisympäristöjä. Hankkeessa luodaan autenttisia virtuaalitekniikan (XR, VR, AR) mahdollistamia oppimisympäristöjä. Tuotettuja autenttisia oppimisympäristöjä käytetään terveysalan opiskelijoiden oppimisessa sekä uusien ja jo työelämässä olevien ammattilaisten perehdytyksissä ja koulutuksessa. Tavoitteena on vähentää valmistuneiden ammattilaisten perehdytystarvetta ja kasvattaa opiskelijoiden valmiuksia heidän siirtyessä työelämään.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Future Technologies in Education (FutureEdu) -hankkeessa on suomalaisina organisaatioina Savonian lisäksi mukana Savon ammattiopisto, Kuopion yliopistollinen sairaala sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Lappeenrannasta. Hankkeen kansainvälisinä yhteistyökumppaneina toimivat Bulgariassa toimiva Yatrus Foundation, Rusen yliopisto sekä Rusen yliopistollinen sairaala. Bulgarian toimijat ovat parhaillaan vierailemassa Kuopiossa.

Kansainvälisen yhteistyön tuotoksena syntyy virtuaalinen opintokokonaisuus, jota pilotoidaan yhteistyössä Bulgarian toimijoiden kanssa. Hankkeessa syntynyttä toimintamallia voidaan myöhemmin soveltaa eri alojen käyttöön sekä hyödyntää kansainvälisessä koulutuksessa. Lisäksi se antaa mahdollisuuksia koulutusviennin toteutukseen.

Hankkeen uutuusarvo on siinä, että ympäristöt luodaan yhdessä työelämän edustajien kanssa, jolloin ne ovat autenttisia ja vastaavat työelämän olemassa oleviin haasteisiin. Virtuaalisissa ympäristöissä voidaan aitojen ympäristöjen lisäksi perehtyä laitteisiin ja prosesseihin ajasta ja paikasta riippumatta.

Lisätietoja:

Anssi Mähönen
Projektipäällikkö, FutureEdu-hanke
Savonia-ammattikorkeakoulu
Puh. 044 785 6461

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube