Olet täällä

Savonia ja ProAgria Pohjois-Savo ry tiivistävät yhteistyötään

Savonia-ammattikorkeakoulu ja ProAgria Pohjois-Savo ry allekirjoittivat maanantaina 24.6.2013 yhteistyösopimuksen. Tulevaisuudessa yhteistyötä ja sen mukanaan tuomia synergioita jalostetaan systemaattisesti.

Savonian ja ProAgria Pohjois-Savon tiiviimpi yhteistyö laajentaa ja syventää sitä asiantuntijuutta, jota kysytään maaseudun ja maatilayritysten kehittämistarpeisiin muuttuvissa tuotanto-olosuhteissa. Samalla tuotetaan lisäarvoa molempien toimintaan sekä uutta, innovatiivisista ja elinkeinolähtöistä kehitystoimintaa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Yhteistyön painopiste on erityisesti maidon- ja naudanlihatuotannossa, jossa maakunnallisesti tärkeänä tavoitteena nähdään Pohjois-Savon maidontuotannon kehittäminen ja jalostettavan maitomäärän turvaaminen sekä naudanlihantuotannon ja tuotantoketjun edelleen kehittäminen.

Yhteisiä kehitysteemoja ovat muun muassa maatilayritysten uudet taloudelliset ja tuotannolliset toimintamallit ja yritysten yhteistyö, maatilayritysten johtaminen, tuotantoprosessien kustannustehokkuus sekä työn käyttö, työmäärän hallinta ja kuormittavuus erityisesti maidon- ja naudanlihatuotannossa.

Vuosina 2013 – 2016 tehdään muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

  1. Tietokanavien luominen hyödyntämään elinkeinoyhteistyötä ja ennakointisignaalien vaihtoa.
  2. Osaamisen siirto ja tuotteistaminen kansainvälisiin toimintaympäristöihin.
  3. Konkreettisten avauksien ja yhteistyömallien luominen kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseksi ja rahoituksen hakemiseksi.
  4. Otetaan käyttöön ProAgrioiden tuotekehityksen apuväline -  hankesalkku. Hankesalkku-mallissa tuodaan esille hyviä käytäntöjä ja se toimii tuotekehityksen työvälineenä.

Lisätietoja

Risto Kauppinen
yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu, 044 785 6840

Katri Kostamo
toimitusjohtaja, ProAgria, 043 825 1218

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube