Olet täällä

Savonia ja Pöyry strategiseen yhteistyöhön

Savonia-ammattikorkeakoulu oy ja Pöyry Finland Oy ovat solmineet strategisen kumppanuussopimuksen, jolla tavoitellaan syvenevää tutkimus-, kehitys- ja koulutusyhteistyötä osapuolten välillä. Sopimus koskee ennen kaikkea rakennus-, sähkö- ja ympäristötekniikan aloja.

Savonia nimeää sopimuksen tärkeimmiksi tavoitteiksi opiskelijoiden työelämäläheisen osaamisen vahvistamisen, henkilöstön osaamisen kehittämisen, yksityisen rahoituksen lisäämisen sekä aluevaikuttavuuden kasvattamisen. Konkreettisia toimintamalleja ovat mm. vierailuluennot sekä yhteiset kehittämistyöpajat, joissa kehitetään ratkaisuja Pöyryn tarpeisiin.

- Tämä on meille merkittävä sitoutuminen yhteen Suomen johtavaan tekniikan alan toimijaan. Vastaavia sopimuksia teemme harkiten, ja meillä on niiden suhteen korkeat odotukset. Aluevaikuttavuuden ja osaamisen kehittämisen kannalta on aivan keskeistä, että toimimme kiinteässä yhteistyössä niin alueen kuin koko Suomen johtavien yritysten kanssa, toteaa Savonian rehtori Mervi Vidgrén.

Pöyryn tavoitteet yhteistyölle painottuvat työelämän tarpeiden tuomiseen koulutuksen sisältöön, tulevaisuuden osaajien rekrytointiin sekä oman henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Pöyry näkee mahdollisuuksia myös osallistua erilaisiin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeisiin yhdessä Savonian kanssa.

- Savonia palvelee monialaisena oppilaitoksena aktiivisesti ympäröivää työelämää. Sen energiaan, ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvät painopisteet ovat vahvasti myös Pöyryn osaamisen ydintä. Uskomme, että yhdessä voimme luoda entistä edistyksellisimpiä ratkaisuja ympäröivän maailman haasteisiin, sanoo Pöyry Finland Oy:n toimitusjohtaja Juuso Pajunen.

- Yhteistyö edesauttaa näkyvyyttämme työnantajana. Olemme iloisia päästessämme tekemään työtä tulevaisuuden osaajien kanssa jo opiskeluvaiheessa, sanoo Pöyryn Pohjois-Euroopan liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Mikko Hyytinen.

 

Lisätietoja:

Savonia-ammattikorkeakoulu                                Pöyry Finland Oy
Mervi Vidgrén                                                       Mikko Hyytinen
rehtori, toimitusjohtaja                                          liiketoiminnan kehitysjohtaja, Pohjois-Euroopan alueelliset toiminnot        
044 785 5001                                                       040 589 6842
mervi.vidgren@savonia.fi                                       mikko.hyytinen@poyry.com

 

Tietoa Pöyrystä

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Tarjoamme järkevimmät ratkaisut lämpö- ja sähkövoiman tuotantoon, siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, kemianteollisuuteen ja biojalostukseen, kaivos- ja metalliteollisuuteen, väyläinfraan sekä vesihuoltoon. Pöyryn liikevaihto vuonna 2016 oli 530 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä (POY1V). Noin 5 500 asiantuntijaa. 40 maata. 130 toimistoa.

 

Tietoa Savoniasta:

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube