Olet täällä

Savonia ja PHS solmivat kumppanuussopimuksen

Savonia-ammattikorkeakoulu ja Puijon Hiihtoseura ry (PHS) solmivat kumppanuussopimuksen. Sopimuksella tavoitellaan jatkuvaa ja syvenevää yhteistyöstä Savonian ja PHS:n välillä. Sopimuksella varmistetaan Savonian ja PHS:n yhteisen osaamisen kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä ja PHS:n osaamisen hyödyntäminen Savonian työelämäläheisen koulutuksen kehittämisessä.

Sopimuksen kohteena on Savonian ja PHS:n yhteistyö, erityisesti liittyen Puijon kisoihin. Sopimuksessa kattamien toimenpiteiden sisällöstä päätetään yhteisessä toimintasuunnitelmassa. Sitä suunnitellaan ja yhteistyön toteutumista seurataan yhteisissä palavereissa.

Yhteistyötä toteutetaan esimerkiksi seuraavasti: opiskelijoiden työharjoittelut, opinnäytetöiden aiheet ja tulokset, opiskeluun liittyvien projektien, tutkimusten ja selvitysten toteuttaminen, yhteiset hankevalmistelut, hankkeiden tulosten ja hyvien käytäntöjen juurruttaminen ja levittäminen alueen hyödyksi.

Lisätietoja

Jarkko Ruhanen
tapahtumajohtaja, Puijon Hiihtoseura ry
puh. 0400 152 712

Jari Lindén
koulutusvastuupäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu
puh. 044 785 6927

Jo aiemmin Savonia on sopinut Hyvää hyppäämällä – kampanjaan mukaan lähtemisestä. Kyse on  hyväntekeväisyyskampanjasta, jonka tuotosta ohjataan hyväntekeväisyyteen 75%. Kampanja toteutetaan mukana olevien oppilaitosten opiskelijoille ja henkilökunnalle suunnatulla ennakkolipunmyyntikampanjalla.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube