Olet täällä

Savonia ja Oamk solmivat yhteistyösopimuksen

Toimintansa vaikuttavuuden vahvistamiseksi Savonia ja Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) edistävät strategisia tavoitteittaan yhteistyötä tiivistämällä. Nyt tehdyllä sopimuksella määritellään Savonian ja Oamk:n välisen yhteistyön keskeisimmät tavoitteet vuosille 2017-2020, joita tarkennetaan erillisillä toimintasuunnitelmilla.

Tavoitteena Savonian ja Oamk:n yhteistyössä on lisätä ammattikorkeakoulujen vaikuttavuutta ja laatua. Lisäksi halutaan tukea koulutuksen pedagogista kehittämistä, erityisesti verkko-opetusta, ja yhteisen verkkoaineiston tuottamista molempien korkeakoulujen tarpeisin. Sopimus vahvistaa myös korkeakoulujen painoalojen sekä yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan yhteistyötä. Kansainvälisesti sopimus vahvistaa korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan verkostoitumista, sekä kehittää ylempiä AMK-tutkintoja tai niiden osia koulutusvientituotteiksi.

Yhteistyösopimus on molempien korkeakoulujen strategioiden mukainen ja tukee ammattikorkeakoulujen kansainvälisyyden, koulutuksen ja TKI-toiminnan tavoitteita.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube