Olet täällä

Savonia ja Elcoline tiiviissä kehittämisyhteistyössä

Savonia-ammattikorkeakoulu ja Elcoline tekevät tiivistä yhteistyötä yrityksen kasvaessa ja kansainvälistyessä. Savonian opiskelijat ovat päässeet mukaan aitoihin työelämän kehittämisprojekteihin, jonka kautta heidän valmiudet toimia kansainvälistyvissä yrityksissä ovat kasvaneet. Samalla yritys on saanut hyödyllistä tietoa kasvunsa tueksi. Elcoline ja Savonia ovatkin lyhyessä ajassa tehneet merkittävää yhteistyösä, jonka kautta mm. yli 50 opiskelijaa on päässyt mukaan yrityksen kehittämisprojekteihin vuosien 2012-2013 aikana. Osa ammattikorkeakouluopiskelijoista on myös työllistynyt yrityksen palvelukseen.

Elcoline ja Savonia tekee yhteistyötä myös asiantuntijapalveluiden osalta. Yritys on osallistunut muun muassa Yritysten Kansainvälinen Osaaminen -hankkeeseen, kertoo lehtori Anneli Savolainen Savonia-ammattikorkeakoulusta. Savolainen muistuttaa yrityskumppaneiden tärkeydestä ammattikorkeakoulun toiminnalle, kertoen että Elcolinen kaltaisten kumppanuusyritysten kanssa päästään yhteistyössä tasolla, jossa hyötyvät sekä opiskelijat että yritys.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube