Olet täällä

Savonia hyväksyttiin University of the Arctic:n (UArctic) jäseneksi

Savonia-ammattikorkeakoulu on hyväksytty University of the Arctic:n (UArctic) jäseneksi Oulussa UArctic:n kongressissa.

UArctic on yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden yhteistyöverkosto, joka painottaa koulutusta ja tutkimusta pohjoisessa. UArctic rakentaa ja vahvistaa yhteisiä resursseja ja yhteistyöympäristöjä. Yhteistyössä lisätään pohjoisen alueen inhimillisiä voimavaroja, edistetään elinkelpoisia yhteisöjä, kestäviä talouksia ja luodaan globaaleja kumppanuuksia.

UArctic-verkosto tarjoaa Savonialle kansainvälisen noin 200 korkeakoulun ja tutkimuslaitoksen verkoston, jossa on noin 40 tutkimus- ja kehittämistoiminnan teemaryhmää.

Savonia vahvistaa omaa osaamistaan, valtakunnallisia ja kansainvälisiä suhteitaan koulutuksessa, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa etenkin seuraavilla alueilla:  

  • terveellinen ja turvallinen asuminen ja rakentaminen
  • kestävä matkailu
  • kestävä kaivostoiminta
  • kestävä biotalous
  • arktinen turvallisuus.

UArctic:n toiminta avaa myös uusia yhteistyömahdollisuuksia itäsuomalaisille yrityksille ja yhteisöille pohjoisilla alueilla. Pohjoinen ulottuvuus, arktisuus ja Barentsin alue ovat myös yritysten lisääntyvän mielenkiinnon kohteena, painottavat Savonian vararehtori Mikko Vuoristo ja koulutusvastuujohtaja Kaija Sääski.

Savonian opiskelijoille UArctic-verkoston avulla saadaan uusia vaihto-opiskelumahdollisuuksia mm. Kanadaan ja Yhdysvaltoihin.

University of the Arctic on perustettu vuonna 2001 yhdistämään pohjoisia korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja muita organisaatioita kaikkialla pohjoisilla alueilla. Lisätietoja https://www.uarctic.org/

Lisätietoja:

Mikko Vuoristo, vararehtori, puh. 044-785 5003, mikko.vuoristo@savonia.fi
Kaija Sääski, koulutusvastuujohtaja, puh. 044-785 6922, kaija.saaski@savonia.fi

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube