Olet täällä

Savonia blogeissa: Haaste korkeakouluille – korkeakoulut Suomen parhaita työpaikkoja 2030

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti keväällä 2017 Suomen korkeakoulutuksen vision valmistelun. Visio 2030 työstettiin laajassa yhteistyössä korkeakouluyhteisöjen ja sidosryhmien kanssa. Visiolinjauksen – Korkeakoulut ovat Suomen parhaita työpaikkoja – saavuttaminen asettaa korkeakoulujen henkilöstöjohtamiselle suuret haasteet tulevina vuosina.

Hyvinvoivien korkeakouluyhteisöjen merkitys Suomen voimavarana ja kilpailutekijänä on tunnistettu. Keskeisiksi kysymyksiksi henkilöstöjohtamisen kannalta nousevatkin käsitykset siitä, mitkä työyhteisön toimintakulttuurissa ja korkeakoulun johtamisessa ovat keskeisiä hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja millainen on Suomen paras työpaikka. Suomalaisia työyhteisöjä ja niiden johtamista on tutkittu monipuolisesti eri näkökulmista. Työelämätutkimusta on tehty myös kansainvälisen viitekehyksen pohjalta. Hyvä työpaikka edellyttää, että työelämän laatutekijät ovat kunnossa. Tutkimustulosten valossa on osoitettavissa, että tärkeimmiksi kompetensseiksi työelämän laadun kehittämisessä nousevat johtaminen ja esimiestoiminta, toimintakulttuuri ja osaaminen sekä näitä tukevat prosessit.

Lue koko juttu: https://blogi.savonia.fi/johdossa/2018/01/24/haaste-korkeakouluille-korkeakoulut-suomen-parhaita-tyopaikkoja-2030/

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube