Olet täällä

Savonia-ammattikorkeakoulun strategia vuosille 2017-2020 on hyväksytty

Savonia-ammattikorkeakoulun strategia vuosille 2017-2020 on hyväksytty. Osakeyhtiön hallitus käsitteli asiaa 15.2. kokouksessaan, ja piti strategiaa erittäin onnistuneena. Strategian työstämiseen osallistui laaja joukko savonialaisia, elinkeinoelämän edustajia ja opiskelijoita.

Suomen vaikuttavin ammattikorkeakoulu

Uudella strategiakaudella 2017-2020 korkeakouluilta edellytetään suurempaa vaikuttavuutta. Savonia panostaa vaikuttavuuteen ja sen arviointiin. Savonian visio vuonna 2020 on olla Suomen vaikuttavin ammattikorkeakoulu. Savonia tunnetaan osaamisesta, aktiivisuudesta ja tuloksista. Henkilöstön yhteisöllistä tiimityötä johdetaan valmentavalla ja tavoiteohjatulla johtamisella.

Strategia vahvistaa Savonian roolia osana rakenteellisesti uudistuvaa korkeakoulujärjestelmää. Savonia syventää yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa turvatakseen laadukkaiden perustehtävien toteuttamisen. 

Savonian keskeisin rakenteellinen toimenpide liittyy Savilahden Kampus 2020 -hankkeeseen, jossa tarkastellaan sekä tilojen että toimintojen synergiaa  yhteistyötahojen kanssa. Kampusalueelle luodaan opiskelijoiden, tutkijoiden, oppilaitosten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kansainvälisesti verkostoitunut yrittäjyys- ja innovaatioympäristö.

Iisalmen ja Varkauden kampukset tiivistävät yhteistyötään korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, paikallisten toisen asteen kouluttajien, yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Strategian painoalavalinnat vastaavat puhtaiden ratkaisujen, biotalouden ja digitalisaation haasteisiin. Painoalojamme ovat Soveltava hyvinvointiteknologia, Uudistuva kone- ja energiateollisuus, Vastuullinen ruokatuotanto ja Vesiturvallisuus. Digitaaliset ratkaisut ovat painoaloja yhdistävä teema. Nousevana painoalana on: Lisäarvoa uusista biotaloustuotteista. 

Savonia esittelee uuden strategiansa tarkemmin kumppaneilleen kevään aikana.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube