Olet täällä

Savilahden Business Center aktivoi yrittäjyyteen

Pohjois-Savossa panostetaan yrittäjyyden, uusien, parempien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen (innovaatio). Business Centerissä luodaan Pohjois-Savoon ja Savilahteen oppilaitosten yhteinen, kaikille toimialoille tarkoitetut jo olemassa oleville yrityksille ja yrittäjiksi aikoville:

 • yrittäjyyden oppimisympäristö
 • startup-yhteisö
 • yrityskiihdyttämö
 • innovaatioiden lisensiointi- ja kaupallistamispalvelut
 • Pohjois-Savon yhteinen, käytännönläheinen yrittäjyyskasvatusstrategia
 • liiketoimintamalli: Business Centerin on tarkoitus toimia kannattavasti hankkeen päättymisen jälkeen.

Business Centerin tavoitteet:

 1. Savilahden alueen kolmen oppilaitoksen (Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Savo ammattiopisto) 6 500 opiskelijaa aktivoidaan yrittäjyyteen vuosittain. Heistä 500 opiskelee yrittäjyyttä Savilahden oppilaitosten yhteisessä yrittäjyyden oppimisympäristössä.
 2. Luodaan Savilahden alueen yhteinen avoin innovaatioprosessi ja tutkimus- ja kehittämistoiminta. Niillä edistetään opiskelijayrittäjyyttä ja tuetaan alueen yritysten liiketoimintaa. Avoin innovaatioprosessi perustuu parasta aikaa hyväksymisvaiheessa olevaan kansainväliseen ISO standardiluonnokseen ISO/TC 50501.
 3. Tuetaan Pohjois-Savon ja Savilahden innovaatiotoimintaa niin, että innovaatioita tunnistetaan vuosittain 50-100 kpl.
 4. Tunnistettujen innovaatioiden kaupallistamista kehitetään yhteisellä innovaatioprosessilla siten, että vuodessa syntyy 20 uutta startupia tai lisensiointia.
 5. Järjestetään Kuopion, Varkauden ja Iisalmen innovaatiofoorumit, joissa etsitään Pohjois-Savon tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia.

Business Centerin ja Savilahden alueen yrittäjyys- ja innovaatiotoiminta tehdään Iisalmen ja Varkauden yhteistyönä palvelemaan ja kehittämään koko Pohjois-Savoa.

Business Centerin tarve:

Pohjois-Savolla, etenkin Kuopiolla on kovat kasvutavoitteet. Kuopion väkiluvun tulisi olla vuoteen 2040 mennessä 200 000 asukasta Kuopion alueen kauppakamarin asettaman tavoitteen mukaisesti.

Alueelle tarvitaan lisää uusia yrityksiä ja työpaikkoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja alueen elinvoimaisuuden takaamiseksi. Pohjois-Savossa perustetaan vuosittain noin 900 yritystä. Toimintansa lopettaa vuosittain lähes vastaava määrä.

Savilahden alueen kehittäminen on Kuopion alueen merkittävin kehittämiskohde. Eri toimijoiden arvioidaan investoivan alueelle yli miljardi euroa seuraavien 10-15 vuoden kuluessa. Savilahteen rakentuu lähivuosina valtakunnan merkittävimpiin kuuluva osaamiskeskittymä ja innovaatioekosysteemi oppilaitosten, KYSin, tutkimuslaitosten ja yritysten ympärille.

Pohjois-Savon tutkimus- ja kehitystoiminnan menot ovat vuosittain noin 150 M€, joista yritysten osuus on noin 42% ja julkisen rahoituksen osuus on 58%. Kokonaispanostus on vain 2,4% koko Suomen vastaavasta.

Pohjois-Savossa on 46 EAKR-rahoitettua tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja oppimisympäristöä, joissa syntyy uusia tuotteita ja palveluja, mutta panostus niiden kaupallistamiseen on vähäistä.

Business Centerin tavoitteet ovat vaativia, siksi sen henkilöstöpanostus on merkittävä. Hankkeessa toimii yhteensä seitsemän henkilöä kokoaikaisesti sekä viisi osa-aikaisesti. Lisäksi Kuopion kaupungin kolme yritysneuvojaa ja yksi yritysasiamies työskentelevät Business Centerissä. Kuopion kaupungille Business Center on strategisesti erittäin tärkeä kokonaisuus Savilahden alueen palveluiden kehittämisessä.

Business Centerin päätoimijat:

 • Savonia-ammattikorkeakoulu (Savonia), koordinointi ja johtaminen
 • Itä-Suomen yliopisto (UEF)
 • Savon ammattiopisto (Sakky)
 • Ylä-Savon ammattiopisto (YSAO)/Iisalmen kaupunki
 • Kuopion kaupunki
 • Navitas Kehitys Oy, Varkaus.

Business Center:

Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittämällä -hanke.
Kokonaisbudjetti: 2,2 milj. €.
Kesto: 2,5 vuotta, ajalla: 1.9.2018-31.3.2021.
Business Center -hankkeen rahoittavat: Etelä-Savon ely-keskus (ESR) ja Pohjois-Savon liitto (EAKR).

Lisätietoja:
Kaija Sääski
Business Center, johtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu
p. 044 785 6922
kaija.saaski(at)savonia.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube