Olet täällä

Palveluohjauksen osaaminen SOTE-muutoksessa - uusi koulutus työelämän tarpeisiin

Soten toimintamallin muutos haastaa niin työelämää kuin oppilaitoksia uuden osaamisen äärelle. Tämä ensimmäistä kertaa järjestettävä koulutuskokonaisuus Pohjois-Savossa on mahdollistanut työelämän ja kahden korkeakoulun vuoropuhelun ja sen myötä yhteisen ymmärryksen löytymisen siitä, millaista osaamista alueellisesti tarvitaan.

Tulevaisuudessa tätä vuoropuhelun tuomaa tietoa voidaan hyödyntää myös tutkinto-ohjelmissa, jotta tulevilla sote-alan ammattilaisilla on työelämän vaatima osaaminen.

Tiistaina 11.12.2019 alkava koulutus valmistaa 22 Pohjois-Savon alueen palveluohjaajaa ja esimiestä mm.

  • palveluohjauksen lainsäädäntöön
  • asiakasohjaukseen ja palveluprosessiin
  • henkilökohtaiseen budjettiin ja valinnanvapauteen sekä
  • digitalisaation ja hyvinvointiteknologian ratkaisuihin.

Luennot yllä mainituista aiheista, yhdessä motivoivan haastattelun ja haastavien asiakaspalvelutilanteiden simulaatioharjoitusten kanssa, antavat osallistujille työkalut vaativaan asiakaslähtöiseen työhön.

Koulutus on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan täydennyskoulutuksen ja Itä-Suomen yliopiston Aducaten kanssa. Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa -hankkeen projektipäällikkö Pia Aikio on ollut vahvasti mukana koordinoimassa kokonaisuutta juuri työelämästä nousseisiin tarpeisiin.

Lisätietoja:
Suvi Räisänen, 044 785 6420
Seija Taattola, 044 785 6471

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube