Olet täällä

Osa Kuopio Innovationin toiminnasta Savonia-ammattikorkeakoululle

Savonia-ammattikorkeakoulu laajentaa aluekehitystä tukevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaansa ja vahvistaa painoalojensa osaamistaan vastaanottamalla Kuopio Innovationin hankkeita ja henkilöstöä osaksi toimintaansa. Savonian osakeyhtiön hallitus päätti maanantaina kokouksessaan hyväksyä neuvotteluiden tuloksena määräytyneen hankesalkun sekä osan KIO:n henkilöstöstä siirtymisen Savonialle. Siirtyvän henkilöstön määrä on kolme työntekijää ja siirto toteutetaan liikkeenluovutusperiaatteiden mukaisesti. Hankkeiden hallinnointi siirtyy Savonialle 1.12.2016 alkaen.

Muutos tukee Savonian strategian toteutusta vahvistaen sen vaikuttavuutta yritysläheisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Siirtyvät hankkeet ovat Kestävän kaivostoiminnan arvoverkot, Health Game Lab ja DigiKyky. Siirtyvien hankkeiden vuosina 2017-2018 toteutettava kokonaisvolyymi on n. 612 000 euroa ja ne viedään loppuun hankkeille asetettujen suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti. Siirtyvän henkilöstön osaaminen vahvistaa osaltaan Savonian painoalojen toimintaa, toteaa vararehtori Mikko Vuoristo

Siirto on osa Kuopion kaupungin palvelualueorganisaatioiden uudistamista. Yhtenä keskeisenä tavoitteena uudistuksessa on alueellisen yhteistyön kehittäminen erityisesti yritysrajapinnassa olevan hanketoiminnan osalta, sekä yhteistoiminnan lisääminen koulutusorganisaatioiden kanssa.

Kuopion kaupunki tulee jatkossa keskittymään palvelualueuudistuksen linjausten mukaisesti kaupungille strategisesti tärkeiden hankkeiden toteuttamiseen. Yritysrajapinnassa KIO:n toteuttamaa hanketoimintaa ei tulla jatkossa harjoittamaan samassa laajuudessa, vaan jatkossa pyritään lisäämään yhteistyötä eri koulutusorganisaatioiden kanssa. Kuopio Innovation Oy:n nykyinen palvelurakenne integroidaan pääosin Kuopion kaupungin alaisuuteen. KIO:n hanketoiminta tullaan jakamaan siten, että osa hankkeista siirtyy Kuopion kaupungille ja osa nyt tehdyn päätöksen myötä Savonialle, toteaa Kuopio Innovation Oy:n toimitusjohtaja Jukka Pitkänen. 

Savonia-ammattikorkeakoululla on pitkät perinteet tuloksekkaan hanketoiminnan toteuttamisesta yritysrajapinnassa ja tältä osin oli luonnollista löytää KIOn hallinnoimille hankkeille hyvä jatkaja juuri Savoniasta, toteaa Kuopio Innovation Oy:n toimitusjohtaja Jukka Pitkänen.

Lisätietoja:

Mikko Vuoristo
Vararehtori
Savonia-ammattikorkeakoulu oy
Puh +358 44 785 5003

Jukka Pitkänen
Toimitusjohtaja
Kuopio Innovation Oy
puh +358 44 718 2085

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube