Strategia

”Tämä vaatii paljon, mutta antaa vielä enemmän”

Savonia-ammattikorkeakoulun strategia määrittelee yhteiset linjaukset koko toiminnalle. Toiminnan ohjaus ja strateginen johtaminen perustuvat järjestelmälliseen tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisen mittaamiseen.

Strategiassa esitetyt linjaukset konkretisoidaan strategian toteutusohjelmassa. Vuositasolla toiminnan johtaminen, strategiset linjaukset ja sitovat tavoitteet konkretisoituvat Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä koulutusvastuualueiden ja palveluiden tulossopimuksissa.

Savonian strategia vuosille 2017-2020 (pdf)

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube