Ohjausjärjestelmä

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla mahdollistuu strategian toteutumisen ohjaus ja johtaminen sekä tarvittavien seuranta- ja arviointitietojen sekä palautteiden oikea-aikaisuuden toteutuminen.

Savonian toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) sisältää tuloskortin, jossa määritellään ammattikorkeakoulutasoiset vuosittaiset tavoitteet ja niiden mittarit. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kytkeytyvät taloussuunnitteluun kattaen siten Savonian koko tehtäväkentän. Strategian toteutumisesta raportoidaan kolmannesvuosittain. Virallinen toimintakertomus ja tilinpäätös (TKTP) toimii ulkoisen virallisen tiedottamisen lisäksi keskeisenä raportointivälineenä sisäisesti sekä sidosryhmille.

Osakeyhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

Osakeyhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

Osakeyhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

Osakeyhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Osakeyhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus 2015

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 (osakeyhtiö)

 

 

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube