Olet täällä

Oppilaitosyhteistyön tuloksena uusi työkalu pesäpallon leirijärjestäjille

Savonian ammattikorkeakoulun tietotekniikan opiskelijoiden projektikurssin puitteissa kehitetty Talkoorekisteri testattiin käytännössä valtakunnallisella pesäpallon Tenavaleirillä Siilinjärvellä kesällä 2015. Nyt työkalua ollaan ottamassa käyttöön kaikilla vuoden 2016 neljällä valtakunnallisella pesisleirillä.

Siilinjärven Tenavaleirin ensimmäisen johtoryhmän kokouksen jälkeen oli jo selvää, että järjestäjät haluavat projektin merkeissä kehittää koko pesäpalloilun leirijärjestelmää. Pesäpalloliiton itäisen alueen johtaja Pirjo Mäkelä toi ilmi tarpeen työkalusta leirien talkootoiminnan organisointiin. Olemassa olevien työkalujen ja palveluntarjoajien selvittämisen lisäksi leiriorganisaatio alkoi kehittää omaa talkoorekisteriä oppilaitosyhteistyöllä.

Savonia-ammattikorkeakoulun tietotekniikan lehtori Sami Lahti toimi leirin kilpailupäällikkönä ja alkoi työstää työkalun kehittämistä tietotekniikan koulutusohjelman CDIO-projekteissa toisen vuoden opiskelijoiden kanssa. Muutamien palavereiden ja vaatimusmäärittelyjen pohjalta kuusi eri opiskelijaryhmää alkoi viedä projekteja eteenpäin. Projektien edistymistä seurattiin syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana ja lopulta johtoryhmä valitsi leirin tarkoituksia parhaiten palvelevan sovelluksen edelleen kehitettäväksi.

”Voittaneen” ohjelman suunnitelleen ryhmän jäsenille oli heti projektin alusta selvää, että juuri he tulisivat tekemään parhaan ohjelman. Suuren motivaation ja innokkuuden lähtökohtana oli, että projektin tilaajalla oli aito tarve uudenlaiselle työkalulle ja se että hyvällä lopputuloksella oli mahdollisuus edetä aktiiviseen käyttöön suurelle toimijalle, Pesäpalloliitolle.

- Lyhyestä aikataulusta johtuen emme ehtineet tekemään kaikkia haluamiamme ominaisuuksia ohjelman ensimmäiseen versioon keväällä 2015. Halusimme myös tehdä jo olemassa olevista toiminnoista mahdollisimman vakaita ja onneksemme tekemämme ohjelma oli asiakkaan mieleen, ja se valittiin otettavaksi käyttöön Siilinjärven Tenavaleirillä, Talkoorekisteri-ohjelmaa kehittäneet Henri Harjanne ja Miika Niemi kertaavat projektin etenemistä opiskelijan näkökulmasta.

Maaliskuussa 2015 Tenavaleirin talkoovastaava Virpi Muhonen sai koulutuksen ohjelman käyttöön ja Tenavaleirin talkoorekrytointi pääsi alkamaan suunnitellusti maaliskuun lopussa. Käynnistysvaiheen aikana ohjelmasta löytyneitä virheitä saatiin korjattua nopeasti ilman, että ne haittasivat talkoorekisterin käyttöä.

- Ajatuksenamme oli luoda leirinjärjestäjille uusi työkalu Excel-taulukoiden kanssa pelaamisen tilalle ja Siilinjärvellä saamiemme kokemuksien mukaan sellainen on nyt todella syntymässä. Luonnollisesti ohjelman myötä ei sovi unohtaa, että riittävän henkilömäärän rekrytoinnissa tarvitaan vielä perinteistä kanssakäymistä ja aktiivista viestintää. Saimme todella positiivisia kokemuksia Tenavaleirin aikana ja uskomme vahvasti, että Talkoorekisteristä kehittyy loistava työkalu pesäpalloyhteisön käyttöön valtakunnallisille ja alueellisille leireille ja miksei myös esimerkiksi Itä-Länsi -tapahtuman järjestäjille, Tenavaleirin johtaja Marko Heikkinen pohtii Talkoorekisterin kehittymistä.

– Liikunta ja urheilu on Suomen suurin kansanliike, jonka tärkeimpiä toimijoita ovat vapaaehtoiset. On tärkeää tarjota heille mahdollisimman laadukkaat välineet tapahtumien ja seuratyön toteuttamiseen. Talkoorekisteri on merkittävä työkalu helpottamaan leiriorganisaatioiden arkea, Pesäpalloliiton viestintäpäällikkö Antti Kallio iloitsee Talkoorekisteriprojektin onnistumista.

Tenavaleirillä saatujen onnistuneiden kokemuksien ja palautteen jälkeen Pesäpalloliitto ja ohjelman suunnitelleet opiskelijat valmistelivat sopimusta, jonka myötä Talkoorekisteri saadaan ensi kesänä käyttöön kaikilla valtakunnallisilla pesisleireillä. Marraskuussa tuo sopimus saatiin allekirjoitettua ja projektia ohjannut Sami Lahti pääsi esittelemään Talkoorekisteriä ensi kesän leirin järjestäjille Tampereella, missä vastaanotto oli todella myönteinen.

– Suuri kiitos Pesäpalloliiton Itäiselle alueelle ja Pirjo Mäkelälle aloitteellisuudesta sekä Savonia-ammattikorkeakoululle, lehtori Sami Lahdelle ja nuorille itselleen projektin ensiluokkaisesta toteutuksesta. Näin upeaa jälkeä syntyy, kun tarpeet ja osaaminen kohtaavat. Nuorille kannattaa selvästi antaa vastuuta. Käyttöönotto Siilinjärven Tenavaleirillä onnistui hienosti, joten tästä on hyvä jatkaa sovelluksen kehittämistä edelleen. Leirien lisäksi ohjelmasta voisi olla hyötyä myös seurojen ottelutapahtumissa ja laajemminkin vaikkapa Itä-Lännessä, Kallio kiittelee.

Talkoorekisteriä olivat alkuvaiheessa kehittämässä nelihenkinen ryhmä, Haret Hadhood, Henri Harjanne, Mikko Koskinen ja Miika Niemi. Kesän 2015 jälkeen Henri ja Miika jäivät työskentelemään ohjelman parissa ja ovat projektin myötä saaneet selkeitä suunnitelmia tuleviin opintoihin.

- Syksyn 2015 aikana saimme mahdollisuuden lisätä ensimmäisestä versiosta poisjääneitä toimintoja, jotka itse halusimme ohjelmaan. Kaiken projektikurssien eteen tehdyn työn ansioista kiinnostuimme yrittäjyydestä. Ottaaksemme selvää mahdollisuuksistamme, aloitimme syksyllä Savonia AMK:n tarjoamat yPolku-opinnot, Henri ja Miika kertovat projektin myötä syntyneistä jatkosuunnitelmista.

Lisätietoja

Marko Heikkinen

Siilinjärven Pesis ry, toiminnanjohtaja

puh. 040 7741 586

 

Antti Kallio

Pesäpalloliitto, viestintäpäällikkö

puh. 043 2100 0396

 

Kuva: Henri Harjanne ja Miika Niemi ovat olleet luomassa Talkoorekisteri-ohjelmaa.
Kuvan ottanut: Mikko Väätäinen

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube