Simulaatiokeskus

Uudenaikainen simulaatiokeskuksemme tarjoaa erinomaiset tilat sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Simulaatiota hyödynnetään mm. riskialttiiden hoitotilanteiden oppimisessa, ja se tarjoaa turvallisen väylän siirtyä opinnoista työelämään.

Salla Seppänen

Terveyttä mikroskoopilla

Mikroskopointi, pipetointi ja näytteenotto ovat kaikki keskeisiä bioanalyytikon ammattitehtäviä. A.I. Virtasen instituutissa tutkitaan muun muassa sairauksien mekanismeja molekyyli- ja solutasolla. Tutkimustyö on ensiarvoisen tärkeää, jotta sairauksien hoitomuotoja pystytään kehittämään. Instituutissa tutkitaan esimerkiksi Alzheimerin taudin geneettistä taustaa, syntymekanismeja sekä uusia mahdollisuuksia hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Evamaria Kokko ja Valtteri Juntunen

Lastentapahtuma Kuperkeikka

Liikunta- ja leikkitapahtuman järjestäminen alle kouluikäisille lapsille on sosionomiopiskelijoiden perinne Iisalmessa. Meidän järjestämämme tapahtuman teemana oli Mikä-mikä-maa. Järjestäessämme ison tapahtuman saimme arvokasta kokemusta muun muassa organisoinnista ja sponsorien hankkimisesta. Tapahtumassa oli mukana myös sairaanhoidon opiskelijoita sekä muita opiskelijaryhmiä Savoniasta.

Anni Jaloniemi, Reetta Tuomainen & Jutta Hirvikallio

1
2
3

Olet täällä

Opiskelu työelämässä ja projekteissa

Savoniassa opiskellessa tiedot ja taidot karttuvat tasapainoisesti, ja opiskelu on aidosti työelämäläheistä. Opiskelijat toteuttavat joka vuosi erilaisia käytännön tehtäviä osana opintojaan. Niistä suurin osa on todellisia toimeksiantoja, joita alueen yritykset opiskelijoillemme tarjoavat. Yllä on esitelty muutama opiskelijaprojekti, tervetuloa mukaan luomaan lisää onnistuneita kokemuksia niin opiskelijoillemme kuin alueen yrityksillekin.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube