Olet täällä

Structural Engineer Eve Reiss

Aloitin kone- ja tuotantotekniikan insinöörin opinnot Savoniassa syksyllä 2009. Luokkamme oli pieni ja tiivis. Opiskelu oli Varkaudessa suhteellisen helppoa ja varsinkin pienellä luokkaryhmällä. Pystyimme hyvin sovittelemaan kurssien suoritustapoja, tutustumisreissuja, erilaisia käytännön tehtäviä ja saimme vaikuttaa paljon omiin lukujärjestyksiimme. Toisen vuoden aikana suoritimme paljon kolmannen ja neljännen luokan kursseja alta pois. Tämä mahdollisti kevyemmän kolmannen vuoden jolloin pystyi keskittymään tarvittaessa opinnäytetyön tekoon, koska kursseja ei enää neljäntenä vuonna ollut jäljellä.

Koulutus Varkaudessa oli soveltuvaa, läheistä ja opiskeluun sai tarvittavan tuen. Mukavaa oli opiskella pienessä koulussa, jossa oli koulun henki kohdallaan. Lähes kaikki tulivat tutuiksi ja viimeistään tutuiksi tultiin oppilaskunnan toiminnan kautta.

Opintoihin liittyvät asiat, jotka eniten vaikuttaneet työllistymiseen

Mielestäni työharjoittelut ja projektiopinnot ovat vaikuttaneet työllistymiseeni. Nykyiseen toimenkuvaani matemaattiset aineet ja kielitaito ovat olleet tärkeitä.  Opinnoissa oli hyvää laajat opinnot eri suunnitteluohjelmista ja niiden käytöstä esimerkiksi Autocad, PDMS.

Asiat ja opinnot, mitä olisi kannattanut suorittaa opiskeluaikana

Suuresti minua on jäänyt harmittamaan, kun en käyttänyt vaihto-opiskelu mahdollisuutta. Valmistuin insinööriksi viimeisestä kone- ja tuotantotekniikan ryhmästä Varkaudesta, joten ajattelin vaihdon sotkevan valmistumiskuviot ja mahdollisesti mieleisten kurssien saatavuuden. Tavoitteenani oli valmistua 3-vuoteen insinööriksi.

Opinnoissani keskittyisin vielä enemmän matemaattisiin aineisiin (matikka, fysiikka, lujuusoppi) ja kielitaidon kehittämiseen. Niitä olen toimenkuvassani, niin tämän hetkisessä kun aikaisemmassakin tarvinnut eniten.

Harjoittelupaikkani opiskelun aikana

Foster Wheeler Energia Oy 2011, Project Controls, kesäharjoittelija (työharjoittelu 1 ja 2)
Foster Wheeler Energia Oy 2012 Project Controls, kesäharjoittelija (työharjoittelu 3)

Työhistoria

Opiskelun aikaan pääsin Foster Wheeler Energia Oy:lle kesäharjoitteluun kesällä 2011 Project Controls – osastolle. Osastolla toimin tuuraajana projektien aikataulutuksessa. Samana kesänä rupesimme pohjustamaan mahdollisuutta tehdä opinnäytetyö yritykselle. Keväällä 2012 aloitin projektiopinnot samaisella osastolla, noin yhden päivän viikossa koko kevät lukukauden ajan. Samaisena vuonna, jatkoin myös kesäharjoittelijana kyseisellä osastolla.

Kesätöiden jälkeen kirjoitimme syksyllä 2012 tunti- sekä opinnäytetyösopimukset Project Controls –osastolle. Opinnäytetyöni käsitteli aikataulutuksen tehtävien kestojen määrittämistä ja näiden tehtävien määrittämisen tarkkuuden parantamista. Keväällä kävin myös tutustumassa vähän Service puoleen aikatauluttajana, sekä kustannusvalvojana. Lopuksi huhtikuussa 2013 valmistuin kone- ja tuotantotekniikan insinööriksi.

Toukokuussa 2013 minulle tarjottiin mahdollisuutta aloittaa työt aluksi kesäharjoittelijana Boiler Structural Engineer – osastolla. Osasto tuli hitusen tutuksi opinnäytetyötä tehdessä jolloin ajatteli, että tämä osasto olisi lähellä koulutustani ja mieli kouluaineitani, kuten lujuusoppia.

Kesän aikana työtehtäväni eivät rajoittuneet pelkästään Boiler Structural –osastolle. Tein myös työtehtäviä Boiler Design – osastolle. Uudella osastolla työni sisälsi mm. painelaitelaskuja, putkistojen joustavuusanalyysejä, kuvien korjaamista, design datojen ja erilaisten englanninkielisien vaatimusdokumenttien tekoa.
Vaihtelu virkisti ja tälle polulle jäin kulkemaan, kaikkien sattumuksien jälkeen.

Vapaamuotoiset terveiset

Tärkeintä on uskoa itseensä ja luoda unelmia joita tavoitella.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube