Olet täällä

Proposal Engineer Juho Rastas

Valmistuin tuotantotalouden insinööriksi Varkaudesta vuonna 2008. Työskentelen Proposal Engineering -nimikkeellä KPA Unicon Oy:ssä, jonne työllistyin jo ennen valmistumistani. Savonian Varkauden yksikkö oli hyvä paikka suorittaa opinnot. Opettajat olivat mukavia ja opiskeluilmapiiri oli rentoa. Minulle sattui myös erittäin hyvät luokkatoverit.

Opintoihin liittyvät asiat, jotka eniten vaikuttaneet työllistymiseen
Tekemäni opinnäytetyö liittyi vahvasti nykyiseen työnkuvaani. Ehkä toinen tärkein asia koko opinnoissani oli vaihtoon lähteminen. Noin puolen vuoden ajan suoritin opintojani Hollannissa ja se antoi itselleni lisää itsevarmuuttta sekä kansainvälistä kokemusta. Englanninkielen taitoni myös parantui. Tästä on ollut suuri hyöty ajatellen nykyisiä työtehtäviäni.

Harjoittelupaikkani opiskelun aikana
Ensimmäisen ja toisen opintovuoden harjoittelut suoritin Pieksämäen Energialla. Kolmannen opintovuoden harjoittelun suoritin Stora Enson Varkauden Tehtailla.

Asiat ja opinnot, mitä olisi kannattanut suorittaa opiskeluaikana
Ei mitään oleellista mielestäni jäänyt puuttumaan. Lisää oppia asioihin on saanut työelämästä.

Työllistyminen ja työura
Sain työpaikan KPA Uniconilta jo ennen valmistumistani. Olen työskennellyt KPA uniconissa myyntitehtävissä pääasiassa koko työurani ajan. Työtehtäviini kuuluu myyntiprojekteissa asiakas kontaktien ylläpito/myyntineuvottelut Suomessa sekä myös Euroopan alueella. Annan tukeni samalla myös Venäjän alueen myynnille. Tämän lisäksi tehtäviini kuuluu tarjouslaskenta sekä teknisten tarjousmateriaalien laadinta yhdessä suunnitteluosaston kanssa.

Vapaamuotoiset terveiset
Ole rohkea ja lähde vaihtoon. Siellä saat opiskeluillesi aivan uuden näkökulman sekä tapaat samalla paljon uusia ihmisiä. Ulkomaan opiskelut ovat myös hyvä meriitti, kun haet työpaikkaa.

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube