Olet täällä

Project Control Manager Anu Tikkanen


Anu on valmistunut kahdesta englanninkielisestä koulutusohjelmasta Varkauden kampukselta. Insinööriksi Anu valmistui vuonna 2006 koulutusohjelmasta Mechanical Engineering and Production Technology. Liiketalouden opinnot Anu suoritti työn ohessa ja valmistui vuonna 2008 Business Management and Project Leadership koulutusohjelmasta tradenomiksi.

Opiskelukokemukset
Opintoihin liittyvät asiat, jotka eniten vaikuttaneet työllistymiseen:

Ensimmäinen työpaikkani löytyi insinööripintojeni ollessa loppusuoralla. Sain työpaikan Foster Wheeler Energialta aikatauluttajana.

Tällöin koin, että työpaikkani arvosti ja huomioi erityisesti opiskeluani englanninkielisessä koulutusohjelmassa ja sen kautta vahvaa kielitaitoani. Englannin lisäksi hallitsen ruotsia, saksaa ja venäjää. Lisäksi olen vuosien varrella harrastanut ranskan, espanjan, italian ja latinan kieliä. Insinööriopintojeni opinnäytetyö vaikutti myös osaltaan työllistymiseeni, sillä perehdyin ja tulkitsin opinnäytetyössäni rakentamisen standardeja joiden avulla suunnittelin tuotteen.

Insinööriopintojen oppiaineista tärkeimmäksi työelämässä ovat näyttäytyneet mm. materiaalioppi, valmistus- ja hitsaustekniikka, tekninen piirustus, lujuusoppi sekä erilaiset ohjelmat kuten CAD ja PDMS.

Toisen ammattikorkeakoulututkinnon suoritin työn ohessa. Tällöin opintojeni tavoitteena oli täydentää ja laajentaa osaamistani, jota voisin hyödyntää työssäni. Tradenomin opinnoista työelämässä tärkeimmäksi nousseita oppiaineita ovat mm. projektin johtaminen, laskentatoimi, esimiestyö ja kansainvälinen markkinointi. Insinööri- ja tradenomiopintojen yleisistä aineista tärkeiksi ovat myös nousseet neuvottelu- ja esiintymistaidot sekä eri kulttuurien kohtaaminen.
Voinkin sanoa, että tekninen tietämys ja projektiosaaminen ovat olleet kaiken kaikkiaan tärkeässä roolissa työllistymisessäni.

Osaamisen lisäksi työelämään hakeutumisessa mielestäni oli tärkeää myös omatoimisuus, aktiivisuus ja motivaatio verkostoitua työantajien kanssa sekä rohkeus ottaa kontaktia yrityksiin. Minulla oli onni saada insinööriopintojeni aikana vahvasti jalka ovenväliin harjoittelujen kautta yritykseen, jossa työskentelen nykyäänkin. Koenkin, että opintojen aikaiset harjoittelujaksot ovat oiva tapa näyttää kykynsä ja vahvuutensa työantajille.

Asiat ja opinnot, mitä olisi kannattanut suorittaa opiskeluaikana:

Minua on jäänyt harmittamaan vain se, ettei tullut lähdettyä vaihtoon opintojen aikana. Toisaalta kampuksemme ja luokkamme oli monikulttuurinen oppimisympäristö. Luokkakaverini olivat ympärimaailmaa aina Aasiasta Afrikkaan, joten sen myötä sain kansainvälistä kokemusta.

Harjoittelupaikkani opiskelun aikana:
Insinööriopinnot
Foster Wheeler Energia, kesäharjoittelija aikataulutuksessa (4kk) 1. opintovuosi
Foster Wheeler Energia, kesäharjoittelija Servicessä (3,5kk). 2 opintovuosi
Stora Enso Varkauden Tehtaat / Varenso, Kone ja laitossuunnittelun harjoittelija (3kk) 3.opintovuosi

Tradenomiopinnot
Foster Wheeler Energia, Project Scheduler 2006-2007 (päätoiminen työ)
Foster Wheeler Energia, Boiler Designer 2007-2012 (päätoiminen työ)
Työllistyminen ja työura

Työhistoria:
Työskentelen tällä hetkellä Project Control Managerina, Foster Wheeler Energia OY:ssä. Yrityksemme toimittaa voimalaitos- ja teollisuuskattiloita maailmanlaajuisesti. Toimialueeseemme kuuluu vahvasti myös jo olemassa olevien kattiloiden kunnossapito ja huolto. Leijukerrosteknologia, ja erityisesti kiertopetikattilat (CFB) ovat ominta alaamme. Olemmekin maailman johtava CFB kattiloiden toimittaja. Foster Wheeler Energia Oy on osa globaalia Foster Wheeler AG -konsernia jonka päämaja sijaitsee Sveitsissä.

PCM:n tehtäviin kuuluu projektin aikataulutuksen, kustannusvalvonnan, riskien sekä muutosten hallinta, valvominen ja raportointi. PCM toimi projektipäällikön tukena ja raportoi kokonaisvaltaisesti projektin sekä yrityksen johdolle. PCM myös johtaa projektissa project controls tiimiä johon kuuluu aikatauluttaja ja kustannusvalvoja sekä työmaan controls valvoja.

Aiemmin olen työskennellyt Foster Wheelerillä suunnittelijan ja aikatauluttajan tehtävissä.

Vapaamuotoiset terveiset
Mieti mitä sinä haluat tulevaisuudeltasi. Tee vaikka Mind-map tulevaisuudesta, sekä vaihtoehtoiset reitit päämääriin. Kun sinulla on päämäärä, mitä tavoitella selkiytyy tarvittavat valinnat. Samalla säilyy oma mielenkiinto ja aktiivisuus työnhaussa/ harjoittelupaikan etsinnässä.

Kaikki mikä matkalla tarttuu mukaan on vain hyväksi ja tuo lisää tietoa ja taitoa.
Työharjoittelupaikan ja työpaikan haussa aktiivisuus ja sitkeys palkitaan. Hyödynnä rohkeasti verkostojasi ja valmistaudu etukäteen haastatteluihin.

Kannustan panostamaan oman tutkinnon laajentamiseen. Lisäopinnoista ei ole koskaan haittaa nykymaailmassa. Moniosaajia tarvitaan ja mahdollisuus tehdä monenlaisia töitä tuo myös lisäturvaa itselle.

Kampuksella kiitos monipuolisesta koulutuksesta, hyvistä yhteistyökuvioista lähialueen yritysten kanssa ja jatkuvasta opiskelumetodien kehittämisestä. Kiitos osaaville ja ammattitaitoisille opettajille!

Anu

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube