Olet täällä

Ympäristötekniikan tilat

Ympäristötekniikan opetus – ja tutkimusyksikön työympäristö ja -tilat sijaitsevat Microkadun kampuksella Kuopiossa. Tilat palvelevat ammattikorkeakoulun perusopetusta ja omia tutkimustarpeita sekä tarjoavat ulkopuolisille yrityksille ja yhteisöille soveltavaa tutkimusta.

Koehalli

Toimintaympäristön ytimenä toimii n. 200 m2:n kokoinen koehalli. Koehallin pääasiallinen käyttö liittyy erilaisiin talousvesien ympärillä liittyviin tutkimuksiin. Hallissa on pilot-kokoluokan vesilaitos tarpeellisine säätö – ja automaatiojärjestelmineen.

Hallissa on myös laitteita jäteveden ja lietteiden käsittelyn tutkimiseen. Tutkimushallissa on laitteet avouoma- ja putki- sekä pohjavesivirtausten tutkimiseen laboratoriomittakaavassa. Vesilaitos sekä jäteveden ja lietteiden käsittelyyn liittyvät tutkimukset voidaan siirtää myös kenttäolosuhteisiin.

Opetuslaboratoriot

Koehallin välittömässä yhteydessä sijaitseva opetuslaboratoriot mahdollistavat mm. erilaisten  puhdas- sekä jätevesianalyysien teon nopeasti ja joustavasti. Laboratorioiden monipuoliset laitteet mahdollistavat ympäristötekniikkaan liittyvien ilmiöiden tutkimisen ja havainnollistamisen.

Puhdasvesilaboratorio

Laitteet:

 • HACH DR 2800 - spektrofotometri
 • HACH DR 2010 - spektrofotometri
 • HACH 2100N IS - sameusmittari
 • Shimadzu UV-VIS – spektrofotometri
 • BOD - laitteisto
 • TOC-laitteisto
 • Kenttämittarit (pH, happi ja sähkönjohtavuus)
 • JAR-Flokkulaattori
 • Fermentorit (2kpl)
 • Inkubaattori
 • Autoklaavi (95 litraa)

Jätevesilaboratorio

Laitteet:

 • PILOT - jätevedenpuhdistamo
 • HACH DR2010 - spektrofotometri
 • HACH DR2800 - spektrofotometri
 • HACH Ratio/XR - sameusmittari
 • Dissolve Oxygen meter
 • Mikroskooppi
 • Hehkutusuuni
 • Kenttämittarit (pH ja sähkönjohtavuus)
 • Inkubaattori
 • Lasinpolttouuni

Työpaja

Työpajassa on perustyökalujen lisäksi erilaisten laitteiden valmistamista ja korjaamista varten hitsaus- ja työstökoneita sekä sähköteknisiä mittauslaitteita ja työkaluja.

Laitteet:

 • Hitsaus (puikko-, tig-, MIG/MAG- ja kaasu-)
 • Metallisorvi
 • Jyrisin/pora

Koehallivalvomo
Koehallivalvomo sijaitsee toisessa kerroksessa ja sieltä on suora näkö- ja kulkuyhteys koehalliin. Koehallivalvomon pääasiallinen tehtävä on toimia koehallissa tapahtuvien prosessien ohjaus- ja seurantatilana.

Mikroskopointi, energiatekniikka ja simuloint

Toimintaympäristöön liittyvät vielä mikroskopointitila, energiatekniikan laboratorio ja simulointitila. Mikroskopointitilassa on mahdollista tehdä esimerkiksi ilmanlaatuun, mikrobiologiaan ja vesihuoltoon liittyviä tutkimuksia. Tilasta löytyy mm. digitaalikameralla varustettu optinen mikroskooppi.

Energiatekniikan laboratoriossa on mahdollisuudet tutkia vaihtoehtoisia energiamuotoja.
Simulointitilassa on mahdollisuudet simuloida joko käytössä olevia tai suunniteltuja prosesseja sekä uusia mittaus- ja säätöjärjestelmiä. Simuloinnissa käytetään mm. Poversim Constructor-, MAPInfo- sekä Matlab - tietokoneohjelmistoja.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube