Konetekniikan tilat

HitSavonia

Savonian hitsaustekniikan laboratorio, HitSavonia, on innovatiivinen, hitsausautomaatioon keskittynyt palvelukeskus. Laboratorio tarjoaa nykyaikaisen ja aktiivisen toimintaympäristön opiskelijoille ja konealan TKI-toiminnalle.

Materiaalitekniikan toimintaympäristö

Uudistettu, nykyaikaisilla laitteilla varustettu materiaali- ja pinnoitustekniikan laboratorio on ahkerassa käytössä niin opiskelijoiden kuin TKI-henkilökunnankin toimesta. Laboratorion laitekanta mahdollistaa monipuolisen materiaalin tutkimus- ja testaustoiminnan.

Digitaalisen koneenrakennuksen toimintaympäristö

Useiden mahdollisuuksien ohjelmistot ja henkilökunnan asiantuntijuus vie Digitaalisen koneenrakennuksen toiminnan nykyaikaiselle huipputasolle. Modernit laitteet tarjoavat mahdollisuuden uudenlaiseen ajatteluun suunnittelu- ja tarkastustoiminnoissa, niin koneenrakennuksessa kuin muussakin suunnittelutyössä.

Protopaja

Onko mielessä ajatus, suunnitelma tai vaikka valmiin tuotteen kehittäminen? Oli tuotteen valmiiksi saattaminen missä vaiheessa tahansa, protopajassa sen voi toteuttaa loppuun saakka. Monipuolinen laitteisto, alan asiantuntijat ja kädentaitoinen laboratoriohenkilökunta auttavat viemään idean valmiiksi prototuotteeksi.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube