Olet täällä

Tekniikan ala

Ammattikorkeakoulun tekniikan alan koulutukset johtavat  tutkintoon, jonka nimikkeinä on insinööri (AMK), rakennusmestari (AMK) tai rakennusarkkitehti (AMK). Insinöörin ja rakennusmestarin tutkinnot ovat työelämässä arvostettuja ja tarjoavat monipuoliset uravaihtoehdot. Haussa oleviin koulutuksiin voit tutustua Hakijalle-osiossa.

Ammattikorkeakouluinsinöörit sijoittuvat laaja-alaisesti asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Rakennusmestari on talonrakennustyömaan erikoisosaaja. Insinöörin ja rakennusmestarin tehtäväkenttä on kasvavassa määrin mukana kansainvälisessä kilpailussa, mikä tuo työhön syvällisen ammattiosaamisen rinnalle monikulttuuriset työympäristöt, erilaiset eettiset arvot ja kestävän kehityksen.

Insinöörin ja rakennusmestarin työn osaamisvaatimukset muuttuvat, mikä vaatii heiltä elinikäistä itsensä ja ammattitaitonsa kehittämistä. Insinöörin ja rakennusmestarin osaamisen ajantasaistaminen onnistuu Savonian lyhytkursseilla, erikoistumisopinnoissa ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa.

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube