Sosionomi Jenni Heinonen

Nimi: Jenni Heinonen
Koulutusohjelma: Sosiaali- ja terveysala
Tutkintonimike: Sosionomi
Valmistumisvuosi: 2017
Koulutusyksikkö: Iisalmen yksikkö

Olen aiemmalta ammatiltani lähihoitaja. Työskentelin ikäihmisten parissa ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa palvelutalossa.  Halusin kehittää itseäni ammatillisesti, sillä työ tuntui toisinaan hyvin uuvuttavalta. Opinnäytetyötä tehdessäni mielenkiintoni vaihtui ikäihmisistä lapsiin ja nuoriin. Halusin suunnata osaamiseni ja ammatillisen kehittymiseni varhaiskasvatuksen kentälle.

Harjoittelujaksot päiväkodeissa ovat tuoneet minulle töitä.

Harjoittelupaikkani ja tehtävät opintojen aikana olivat:
      -Kehitysvammaisten päivätoimintakeskus Purje
      -Kirkonsalmen Alakoulu
      -Päiväkoti Hepokatti
      -Päiväkoti Simpukka

Opinnäytetyötä tehdessäni minulle hahmottui lasten ja nuorten syrjäytymisprosessi, sekä lasten asema yhteiskunnassamme. Minulle avautui myös keinot, kuinka ehkäistä syrjäytymistä. Opinnäytetyön jälkeen päätin suorittaa varhaiskasvatuksen opinnot.

Nykyinen ja aikaisemmat työpaikkasi ja työtehtävät?
- Attendo Oy: Pihlajaharjun hoivakoti 2008-2017
- Päiväkoti Hepokatti (sijainen) 2017
- Päiväkoti Simpukka (sijainen) 2017

Uskon että eniten urakehitykseeni on vaikuttanut oma mielenkiinto asioita kohtaan, opintojen mielekkyys, harjoittelupaikat ja niiden työyhteisöt.

Olen yhdistänyt opiskelun ja työelämän koko opintojeni ajan. Se vaatii aikatauluttamista ja suunnitelmallisuutta. Työelämässä oppii tärkeitä taitoja.

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube