Yleistä harjoittelusta

Harjoittelua ohjaa lainsäädäntö ja suositukset

STM monisteita 2003:22 Terveysalan koulutuksen työssäoppiminen ja ohjattu harjoittelu -Suositus sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen terveydenhuollon organisaatioiden edustajat yhdessä valtakunnallinen verkosto sekä Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammattiopiston opettajat ja opiskelijat ovat yhdessä työstäneet opiskelijaohjauksen laatusuositukset. 

Jokaista ohjattua harjoittelua edeltää koululla läsnäolovelvoitteinen tunti, jossa käydään läpi harjoittelun keskeiset tavoitteet, sisällöt ja oppimistehtävät sekä muut tärkeät asiat.

Valtakunnalliset Terveysalan harjoittelujen laatusuositukset ammattikorkeakouluille (2020), löydät tästä. Suositusten lopusta löytyy muistilista-lista, jota voit hyödyntää valmistautumisessa harjoitteluun.

Harjoittelun tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.
(Asetus ammattikorkeakouluopinnoista 352 / 2003)

Harjoittelun laajuus

Terveysalalla bioanalyytikon (AMK), ensihoitajan (AMK), fysioterapeutin (AMK), röntgenhoitajan (AMK), sairaanhoitajan (AMK), suuhygienistin (AMK), terveydenhoitaja (AMK) ja kätilön (AMK) tutkintoon kuuluu vähintään 75 opintopistettä (op) harjoittelua. 

Harjoittelun toteutus

Osan harjoittelusta opiskelija suorittaa ohjattuna esim. terveyskeskuksessa, sairaalassa, yksityisessä terveydenhuoltoalan yrityksessä, kolmannella sektorilla, tutkimuslaitoksessa tai oppilaitoksessa.

Harjoittelupaikat ovat ympäri Suomen. Opiskelija vastaa itse harjoitteluajan kustannuksista.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on antanut suosituksen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille terveysalan koulutuksen työssä oppimisesta ja ohjatusta harjoittelusta.  (Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita 2003:22).

Palkkaus

Sosiaali- ja terveysalalla harjoittelu on palkatonta.

Harjoittelu ulkomailla

Opiskelija voi suorittaa osan harjoittelusta ulkomailla. Lisätietoja ulkomailla suoritettavasta harjoittelusta antavat kansainvälisyyskoordinaattori ja koulutusohjelmien kansainvälisyysvastaavat. Voit tutustua Savonian kansainväliseen toimintaan kotisivuillamme.  

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube